Merhaba Karikatürcü Dostlar,Bugün ve Saat KARcomics Sitemize Hoşgeldiniz

 

Updated/Yenilenme :

 

Sık Kullanılanlara Ekleyiniz/Add Favorite

Cartoon Contests-Karikatur Yarismalari- Cartoon competition

 29th Aydın Doğan International Cartoon Competition / Turkey 1 May 2012

PARTICIPATION RULES 2012
• The Aydın Doğan International Cartoon Competition is organized every year in Turkey by the Aydın Doğan Foundation.
• The competition is open to professional and amateur cartoonists from all over the world.
• The Jury, composed of international members, will meet in June 2012.
• The 29th Aydın Doğan International Cartoon Competition will be celebrated with an award ceremony in October 2012 in Istanbul.
CONDITIONS FOR PARTICIPATION
1. Choice of subject is free.
2. Only original cartoons will be accepted. Cartoons sent as printouts should bear original signatures of cartoonists. Photographs, photocopies, etc. will not be accepted.
3. Size of cartoons should not exceed 29.7 x 42cm (A3 paper size).
4. Participants are expected to send the filled out participation form, with a short curriculum vitae and a photograph, together with their cartoons. Please fill out the form attached or download it from www.aydindoganvakfi.org.tr . The documents should be sent to
Aydın Doğan Foundation
Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Cad. No 65
34676 Üsküdar Istanbul, Turkey.
5. The Foundation will not be responsible for any damage that may occur during postage.
6. Award-winning cartoons will not be returned to their artists.
7. By filling out the participation form, the participant declares and accepts in advance that (s)he hands over the financial rights such as processing, duplication, distribution, representation, indication and transmission to the public via audio and/or visual means (s)he holds over the cartoons to the Aydın Doğan Foundation without limitations on location, time period and number including assignment to third parties under Articles 21-25 of the Law No. 5846 on Turkish Intellectual and Artistic Works for publication; (s)he also declares and accepts in advance that the Aydın Doğan Foundation may use such cartoons to exhibit them, to keep them in its archives, to publish them on the Internet or through other media or to use them in any other way without limitations.
8. The Foundation will cover travel and accommodation expenses of the first three award-winning cartoonists for the award ceremony in Turkey.
9. Cartoons that have not received any awards shall be returned to their owners upon written application to the Foundation within one year. The responsibility of the Foundation finishes after one year.
10. The deadline for entries is Tuesday, May 1, 2012.
11. Jury members cannot participate in the competition in the year they act as a jury member.
12. The decision to upload the cartoons sent to the competition on the Virtual Museum lies with the Aydın Doğan Foundation.
THE PRIZES
Winner : 8,000 USD and the Aydın Doğan Foundation Winner Award
First Runner up: : 5,000 USD and the Aydın Doğan Foundation First Runner up Award
Second runner up : 3,500 USD and the Aydın Doğan Foundation Second Runner up Award
Success Award : 500 USD and the Aydın Doğan Foundation Success Award
(In the event of a tie, the monetary awards may be shared equally among the winners. A minimum of 5 and maximum of 12 success awards will be granted.) 

Entry Form for Click Here

29. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması / Türkiye 1 Mayıs 2012 

• Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması her yıl Türkiye’de Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenmektedir.
• Yarışma, tüm ülkelerin profesyonel ve amatör karikatüristlerine açıktır.
• Seçiciler Kurulu uluslararası üyelerden oluşmaktadır. Kurul, Haziran 2012’de toplanacaktır.
• 29. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışmasının ödül töreni Ekim 2012’de İstanbul’da yapılacaktır.
KATILIM KOŞULLARI
1. Yarışma serbest konuludur.
2. Yarışmaya orijinal karikatürle katılınır. Karikatürler bilgisayar çıktısı olarak gönderilecekse orijinal imzalı (ıslak imzalı) olması gerekmektedir. Fotoğraf, fotokopi vs. kabul edilmeyecektir.
3. Gönderilen karikatürler en fazla A3 (29,7 x 42 cm) ebadında olacaktır.
4. Yarışmaya katılanlar, ekteki veya www.aydindoganvakfi.org.tr adresinde yayınlanan katılım formunu doldurarak, kısa özgeçmişlerini ve bir fotoğraflarını eserleriyle birlikte:
Aydın Doğan Vakfı
Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Cad. No: 65 
34676 Üsküdar İstanbul/Türkiye
adresine göndereceklerdir.
5. Eserin postada zarar görmesinden Vakıf sorumlu değildir.
6. Yarışmaya katılıp ödül kazanan karikatürler iade edilmeyecektir.
7. Katılımcı, katılım formunu doldurmakla yarışmaya katılacağı karikatür(ler) üzerinde haiz olduğu ve 5846 sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21 ile 25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarını, bunların 3. kişilere devir haklarını da kapsar şekilde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın Aydın Doğan Vakfı’na devrettiğini, Aydın Doğan Vakfı’nın söz konusu karikatürü(leri) sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin olduğunu peşinen beyan ve kabul etmektedir.
8. İlk üç dereceye girenlerin, ödül törenine gelmeleri için gereken yol ve konaklama giderleri Vakıf tarafından karşılanacaktır.
9. Ödül alamayan karikatürler, sahiplerinin 1 yıl içerisinde Vakfa yazılı olarak başvurmaları halinde iade edilecektir. Bu süre geçtikten sonra Vakfın yükümlülüğü sona erer.
10. Yarışmaya son katılma tarihi 1 Mayıs 2012 Salı günüdür.
11. Jüri üyeleri, üyelik yaptıkları yıl yarışmaya katılamazlar.
12. Yarışmaya gönderilen karikatürlerin Sanal Müze’de yer alması konusunda karar verme yetkisi Aydın Doğan Vakfı’na aittir.
ÖDÜLLER
Birinci : 8 000 ABD Doları ve Aydın Doğan Vakfı Birincilik Ödülü
İkinci : 5 000 ABD Doları ve Aydın Doğan Vakfı İkincilik Ödülü
Üçüncü : 3 500 ABD Doları ve Aydın Doğan Vakfı Üçüncülük Ödülü
Başarı Ödülü : 500 ABD Doları ve Aydın Doğan Vakfı Başarı Ödülü
(Eşitlik halinde, parasal ödüller bölüşülebilir. En az 5, en çok 12 sanatçıya Başarı Ödülü verilecektir).

Katılım Formu için Tıklayınız

BACK Back-Geri Back-Geri GERI

KARCOMICS MAGAZINE Web Site Copyrighted 2000-2012© By Ismail Kar All right reserved.