Merhaba Karikatürcü Dostlar,Bugün ve Saat KARCOMİCS Sitemize Hoşgeldiniz

 

Updated/Yenilenme :

 

Sık Kullanılanlara Ekleyiniz/Add Favorite

Cartoon Contests-Karikatur Yarismalari- Cartoon competition

31st Aydın Doğan International Cartoon Competition / Türkiye 9 May 2014

• The Aydın Doğan International Cartoon Competition is organized every year in Turkey by the Aydın Doğan Foundation.
• The competition is open to professional and amateur cartoonistsfrom all over the world. 
• The Jury, composed of international members, will meet in June 2014. 
• The 31st Aydın Doğan International Cartoon Competition will be celebrated with an award ceremony in September 2014 in Istanbul.

Rules:
1. Choice of subject is free.
2. Only original cartoons will be accepted. Cartoons sent as printouts should bear original signatures of cartoonists. 
Photographs, photocopies, etc. will not be accepted. 
3. Size of cartoons should not exceed 29.7 x 42cm (A3 paper size). 
4. Participants are expected to send the filled out participation form, with a short curriculum vitae and a photograph, together with their cartoons. Please fill out the form attachedor download it from www.aydindoganvakfi.org.tr. The documents should be sent to Aydın Doğan Foundation, Burhaniye Mahallesi Kısıklı Cad. No 65 34676 Üsküdar Istanbul, Turkey. 
5. The Foundation will not be responsible for any damage that may occur during postage. 
6. Award-winning cartoons will not be returned to their artists. 
7. By filling out the participation form, the participant declaresand accepts in advance that (s)he grants license in form of non-exclusive simple license to Aydın Doğan Foundation without any limitations on location, time period and number including assignment to third parties in relation to the usage rights of financial rights such as processing, duplication, distribution, representation, indication and transmission to the public via audio and/or visual means (s)he holds over the 
cartoon(s) which will enter the competition as defined under Articles 21-25 of the Law No. 5846 on Turkish Intellectual and Artistic Works; and that (s)he gives consent to Aydın DoğanFoundation to exhibit such cartoon(s), to keep them in its archives, to publish them on the Internet or through other media or to use them in any other way without any limitations.
8. Should the cartoon(s) which enters the competition earns a rankand/or a prize, the participant declares and accepts in advance that (s)he transfers the financial rights such as processing, duplication, distribution, representation, indication and transmission to the public via audio and/or visual means (s)he holds over the cartoon(s) which earned a rank and/or a prize to the Aydın Doğan Foundation without any limitations on location, time period and number including assignment to third parties under Articles 21-25 of the Law No. 5846 on Turkish Intellectual and Artistic Work; and that (s)he gives consent to Aydın Doğan Foundation to exhibit such cartoon(s), to keep them in its archives, to publish them on the Internet or through other media or to use them in any other waywithout any limitations; and that (s)he does not have any right of disposition over the financial rights subject to transfer and thus cannot enter into any transactions with third parties in relation to transferred financial rights.
9. The Foundation will cover travel and accommodation expenses of the first three award-winning cartoonists for the award ceremony in Turkey. 
10. Cartoons that have not received any awards shall be returned totheir owners upon written application to the Foundation within one year. The responsibility of the Foundation finishes after one year.
11. The deadline for entries is Friday, May 9, 2014. 
12. Jury members cannot participate in the competition in the year they act as a jury member.
13. The decision to upload the cartoons sent to the competition on the Virtual Museum lies with the Aydın Doğan Foundation.

31. Aydın Doğan Karikatür Yarışması / Türkiye 9 Mayıs 2014

• Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması her yıl Türkiye’de Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenmektedir.
• Yarışma, tüm ülkelerin profesyonel ve amatör karikatüristlerine açıktır.
• Seçiciler Kurulu uluslararası üyelerden oluşmaktadır. Kurul, Haziran 2014’de toplanacaktır.
• 31. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışmasının ödül töreni Eylül 2014’de İstanbul’da yapılacaktır.

Kurallar:
1. Yarışma serbest konuludur.
2. Yarışmaya orijinal karikatürle katılınır. Karikatürler bilgisayar çıktısı olarak gönderilecekse orijinal imzalı (ıslak imzalı) olması gerekmektedir. Fotoğraf, fotokopi vs. kabul edilmeyecektir.
3. Gönderilen karikatürler en fazla A3 (29,7 x 42cm) ebadında olacaktır.
4. Yarışmaya katılanlar, ekteki veya www.aydindoganvakfi.org.tr  adresinde yayınlanan katılım formunu doldurarak,kısa özgeçmişlerini ve bir fotoğraflarını eserleriyle birlikte: Aydın Doğan Vakfı, Burhaniye Mahallesi Kısıklı Cad.
No: 65 34676 Üsküdar İstanbul/Türkiye adresine göndereceklerdir.
5. Eserin postada zarar görmesinden Vakıf sorumlu değildir.
6. Yarışmaya katılıp ödül kazanan karikatürler iade edilmeyecektir.
7. Katılımcı, katılım formunu doldurmakla yarışmaya katılacağı karikatür (ler) üzerinde haiz olduğu ve 5846 sayılı  Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21.-25. Madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü naklinde yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarının kullanım haklarına ilişkin olarak münhasır olmayan basit ruhsat şeklinde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın ve 3. Kişilere devir hakkını da kapsayacak surette Aydın Doğan Vakfı’na lisans verdiğini, Aydın Doğan Vakfı’nın söz konusu karikatürü (leri) sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin olduğunu peşinen beyan ve kabul etmektedir.
8. Katılımcının yarışmaya katılacağı karikatür (ler) in derece ve/veya ödül alması halinde, katılımcı derece ve/veya ödül alan karikatür (ler) üzerinde haiz olduğu 5846 sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21.-25. Madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü naklinde yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarının kullanım haklarını, bunların 3. Kişilere devir haklarını da kapsar şekilde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın münhasıran Aydın Doğan Vakfı’na devir ettiğini, Aydın Doğan Vakfı’nın söz konusu karikatürü (leri) sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin olduğunu, devre konu mali haklar bakımından kendisinin tasarruf yetkisinin kalmadığını ve bu nedenle devir edilen mali haklar ile ilgili olarak 3. Kişilerle işlem yapmayacağını peşinen kabul ve beyan etmektedir.
9. İlk üç dereceye girenlerin, ödül törenine gelmeleri için gereken yol ve konaklama giderleri Vakıf tarafından karşılanacaktır.
10. Ödül alamayan karikatürler, sahiplerinin 1 yıl içerisinde Vakfa yazılı olarak başvurmaları halinde iade edilecektir. Bu süre geçtikten sonra Vakfın yükümlülüğü sona erer.
11. Yarışmaya son katılma tarihi 9 Mayıs 2014 Cuma günüdür.
12. Jüri üyeleri, üyelik yaptıkları yıl yarışmaya katılamazlar.
13. Yarışmaya gönderilen karikatürlerin Sanal Müze’de yer alması konusunda karar verme yetkisi Aydın Doğan Vakfı’na aittir.

31. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Katılım Formu (PDF) 

BACK Back-Geri Back-Geri GERI

KARCOMICS MAGAZINE Web Site Copyrighted 2000-2014© By Ismail Kar All right reserved.