Aydın Belediyesi "Kadına Şiddet" Ulusal Karikatür Yarışması

Aydın 20 Kasım 2019 

T.C.Aydın Büyükşehir Belediyesi “KADINA ŞİDDET” Konulu Ulusal Karikatür Yarışması Katılım Şartnamesi 2019

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ:Kadına karşı şiddeti ancak hep birlikte durdurabiliriz.Kadına yönelik şiddete dikkat çekmekve toplumda farkındalık oluşturmak.
KONU: “ KADINA ŞİDDET ” Konulu Ulusal Karikatür Yarışması
Tüm katılımcılarımıza başarılar dilerim. 
Özlem ÇERÇİOĞLU T.C. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı
SON KATILIM TARİHİ: 20 KASIM 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadardır. 
YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR 
1. Yarışma ulusal ölçekte düzenlenmiş olup;T.C. Vatandaşı olan ve karikatürlerin son teslim tarihine göre 18 yaş ve üzeri amatör, profesyonel tüm karikatürcülerin katılımına açıktır.
2. Seçici Kurul üyeleri ve bu Üyelerin birinci derece yakınları ile Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi çalışanları yarışmaya katılamazlar. Bu durumun sonradan öğrenilmesi durumunda şayet ödül alınmış ise, ödülün iadesi ve yapılan giderler tarafından talep edilecektir.
İKİNCİ BÖLÜM
YARIŞMAYA KATILACAK KARİKATÜRLERDE ARANACAK NİTELİKLER: 
1. Çizim tekniği serbesttir, renkli veya siyah beyaz ve yazısız olmalıdır. Karikatürler bilgisayar çıktısı olarak (fotoğraf ve fotokopi olmayacaktır) çizim veya orijinal olarak gönderilecek ya da teslim edilecek ise uygun bir zarf içinde, tüm karikatürlerin arka yüzünde,en alt köşesinde kendi el yazısı ile mavi kalemle yazılmış (Karikatür görseline zarar vermeyecek şekilde)çizerin Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No ile imzasının (ıslak imza) ve iletişim bilgileri olması gerekmektedir. 
2.Katılımcılar,karikatürleriyle birlikte kimlik bilgilerini içeren formu doldurup göndermeli ya da elden teslim etmelidir.
3. Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslararası yarışmada ödül almamış olmalıdır. Seçici kurulun aynı ya da benzer saydığı veya başka bir karikatürcüye ait olduğunu,kopyalandığını tespit ettiği karikatürler değerlendirilmeyecek ve diskalifiye edilecektir. Bu ve benzer durumda her türlü olası tartışmalar, çalıntı ve benzer iddialar ile telif gibi hususlarda sorumlusu ve muhatabı tümüylekarikatüre imza eden ve gönderen katılımcı olacaktır. 
4. Karikatür boyutları en büyükA3 kâğıt ebadı(42 x 29,7)cm veya en küçükA4kâğıt ebadı ( 21 x 29,7 cm ) olmalı ve herhangi bir zemine yapıştırılmamalı ve kesinlikle katlanmamalıdır. Ayrıca aynı kâğıt üzerine bir karikatürden fazla ve arka yüzde başka karikatür olmayacak olup, her kâğıtta tek karikatür olacaktır.
5. Yarışmacılar en fazla üç (3) adet karikatür gönderebilirler.3 adetten fazla gönderilen karikatürler değerlendirilmeyecektir.Karikatürler,kâğıt ebatlarına uygun zarf içinde kapalı olarak gönderilecek veya teslim edilecektir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ESERLERİN TESLİMİ:
1.Eserin gönderileceği veya teslim edilecek zarfın üzerine: “KADINA ŞİDDET”konulu T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulusal Karikatür Yarışması 2019” yazısı ile katılımcının adı ve soyadı yazılarak, belirtilen adrese en geç 20 KASIM 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar gönderilmelidir ya da elden teslim edilmelidir. 
2. Katılımcılar, eserlerini yalnızca Aydın Büyükşehir Belediyesinin belirlemiş olduğu adrese gönderecekler veya teslim edeceklerdir. İadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderileceği gibi elden aynı adrese tutanak karşılığı teslim edilebilir.İadeli taahhütlü posta veya kargo ile müracaatlarda, ilan edilen teslim süresi için son gün; Karikatür içeren zarfın postaya verildiği değil, idare ’ye ulaştığı tarih kabul edilecek olup bu tarih 20 KASIM 2019 Çarşamba günü mesai saatini geçmeyecektir. Postadaki veya teslimdeki gecikmelerden kesinlikle Aydın Büyükşehir Belediyesi sorumlu olmayacaktır. Bu adrese gönderilmeyen veya teslim edilmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Elden teslim edecek olan katılımcılar son teslim tarihi günün mesai saati bitimine kadar Aydın Büyükşehir Belediyesi Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’ne (Kurtuluş Mah. Adnan Menderes Bulvarı 09100Efeler/AYDIN ) adresindeki ilgili birime teslim edeceklerdir.
YARIŞMA TAKVİMİ 
1. Karikatürlerin verilen adrese en son ulaşması gerektiği tarih; 20 KASIM 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadardır. 
2. Seçici kurul değerlendirme toplantısı; 21 KASIM 2019 Perşembe günü yapılacaktır. 
3. Yarışma sonuçları; 22 KASIM2019 CUMA tarihinde açıklanacaktır,sosyal medya ve diğer çeşitli yayın organları ile Kamuoyuna duyurulacaktır.
4. Ödül töreni; 25 KASIM 2019PAZARTESİ günüT.C.Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilecek törenle sahiplerine verilecektir.
5. Sergilenmeye değer bulunan karikatürler; Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde25-30 KASIM 2019 tarihleri arasında veya daha sonra belirleyeceği yerde ya da farklı bir tarihte sergilenecektir. İdare daha sonra ayrıca belirleyeceği yerlerde de aynı eserler ile başka sergiler açabilecektir.
SEÇİCİ KURUL
*Kurul Başkanı: Tahir Olçum (Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı)
*Yarışma Koordinatörü: H. Utku Güngör Kültür Sanat ve Kongre Merkezleri (Şb. Md. V.)
*Üye :Yüksel Cengiz (Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Resim ve Heykel Öğr. /Ressam – Karikatürist)
*Üye :Mehmet Akkaya (Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Resim ve Heykel Öğr. /Ressam – Heykeltraş)
*Üye :Ayşe Apak Vural (Aydın Büyükşehir Belediyesi Resim Eğitmeni)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER: 
1. Seçici Kurulun sergilenmeye değer bulduğu karikatürler, Aydın Büyükşehir Belediyesi öncelikle Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde veya başkaca belirleyeceği yerde ya da yerlerde sergileyebilecektir. 
2. Aydın ilidışında oturan ve yarışmada ödül kazanan katılımcıların ödül Törenine katılımları için sadece şahsına aitkonaklama ve yemek gibi ağırlanması Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen yerde yapılacaktır. (Yarışmacıların beraberinde getirecekleri misafirlerin konaklama, yemek vs. iaşeleri kendilerine ait olacaktır.) 
4. Ödül kazanan yarışmacıların ödüllerini almaya gelemedikleri takdirde tarafımıza ulaştırdıkları adreslerine kargo ile gönderim yapılacaktır. Hak sahibinin adresinde bulunamaması veya sair sebeplerle ödülünü almaması durumunda ödülü, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 6 (altı ) aylık zaman sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
6. Tüm katılımcıların (Ödül kazananlar hariç)Ulaşım- Konaklama vs.katılım ile ilgili giderlerikendileri tarafından karşılanacaktır.
7. Katılımcı ödül alsın veya almasın karikatürlerin her türlü kullanım haklarından Karikatürün katılımcısının adı ve soyadı ile birlikte olmak şartı ile T.C.AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ‘de yararlanabilecek, çeşitli sosyal ya da görsel her türlü medya,yazılı ve sözlü basın veya sair yayın organlarında afiş,ilan vs. yerlerde kullanabilecektir. Katılımcı yarışmaya katılarak bu durumu önceden kabul etmiş sayılacak, ayrıca bir kullanım, yararlanma, telif vs. ücret veya ödeme talep etmeyecektir.
8. Yarışmaya gönderilen karikatürler geri gönderilmeyecektir. Dereceye giren veya girmeyen karikatürler Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ticari amaçla olmamak kaydı ile kültürel veya sosyal amaçlı faaliyetlerde,organizasyonlarda, çalışmalarda kullanılabilecek veya yayınlanabilecektir. 
9. Yarışmaya gönderilen karikatürler içerisinden, seçici kurul tarafından seçilen ve sergilenmeye değer görülen eserler Aydın Büyükşehir Belediyesi’nce gerek duyulması halindehazırlanacak bir albümde toplanacaktır. Bu albümler yalnızca yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunmuş ve albümde karikatür görselleri yayınlanan katılımcılara gönderilecektir. 
10. Yarışma sonunda ödül kazanan, sergilenme ve albüme girmeye hak kazanan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır. Aydın Büyükşehir Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Ulusal ve Uluslararası, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir. Aydın Büyükşehir Belediyesi, karikatürlerin başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında izin vermez. 
11. Sergilemeye ve albüme seçilen eserlere her ne sebeple olursa olsun herhangi bir ücret ödenmez. Yalnızca Albüm Yapılması halinde,yapımı gerçekleşen Albümden 1 adet kendilerinin vermiş olduğu adreslere gönderilecektir.
12. Çalışmalarını yarışmaya gönderen tüm katılımcılar yukarıdaki koşulları önceden okumuş ve kabul ederek katılım sağlamış sayılır.
Not: Ödüller ayrıca açıklanacaktır.
YARIŞMA İÇİN İLETİŞİM 
ALTAN ÖZHAN (Yarışma Sek.) :0 (256) 214 38 14 (dahili -1) Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi
Santral : 0 (256) 444 40 09(dahili 1212)
Eserlerin teslim adresi : Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi (Kurtuluş Mah. Adnan Menderes Bulvarı 09100) Efeler/AYDIN ) e-posta : www.aydin.bel

Katılım Formu

28.10.2019 17:10 / Yüksel Cengiz