Merhaba Karikatürcü Dostlar,Bugün ve Saat KARcomics Sitemize Hoşgeldiniz

 

Updated/Yenilenme :

 

Sık Kullanılanlara Ekleyiniz/Add Favorite

Cartoon Contests-Karikatur Yarismalari- Cartoon competition

Uluslararası"V.Molla Nasreddin" Karikatür Yarışması / Azerbaycan 15 Haziran 2012 

Aziz dostum Ismail,
Sizi ve tüm Türk arkadaş ve meslektaşlarımızı Azerbaycan’da düzenlenecek “Molla Nasreddin”-2012” Uluslararası Karikatür Yarışmasına katılmak için davet ediyorum. “Basın” konusuna adanmış yarışma internet üzerinden yapılacaktır. Karikatürlerin son kabül tarihi 15 Haziran 2012 yılına kadardır. Sizin iştirakınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Size başarılar dilerim.
Saygılarımla
Bayram Hacızade
Azerbaycan Karikatürcüler Birliği Başkanı
Molla Nasreddin Karikatür Yarışması Başkanı

Yarışma Şartları:
Tema: Basın (hiciv basının önemi).
Çizimlerin alıcı: 15 Haziran 2012
Bu E-posta internet üzerinden karikatür göndermek mümkündür: mollanasreddin2012@yahoo.com
Her sanatçı iki tane karikatürle bu yarışmaya katılabilir.
300 dpi, jpg boyutlarda karikatürler gönderilecektir.
Özgeçmiş, adres ve fotoğraf gönderilmesi gerekmektedir.
Sergi ve yarışmanın töreni 2012 yılında Temmuz ayının 15. günü yapılacak.
Yarışmaya gönderilen en iyi karikatürler oluşan katalog hazırlanacaktır. katalog çıktığında çalışmaları yayınlananlara gönderilecektir.
Yarışmaya gönderilen karikatürler tuluslararası bir jüri tarafından değerlendirilecektir.
Yarışmaya katılan her sanatçının telif hakkı (yazar hakkı) korunmaktadır.
11 Adresimiz:
Adres: Azerbaijan, AZ 1065 Baku
Inshaatchilar avenue 30, flat 10.
Azerbaijan Cartoonists’ Union
Tel: (994 12) 510 40 25 E-mail: azercartoon@gmail.com
Ödüller:Ben yeri - altın madalya, II yeri -. gümüş madalya, III yeri -. bronz madalya . Özel Ödülü, Teşvik (uyarıcı) ödül

The International Cartoon Contest “V.Molla Nasreddin” / Azerbaijan 15 June 2012”

Dear friends and colleagues!
The V “Molla Nasreddin” International Cartoon Contest 2012 started in Azerbaijan. As each year the contest is held by the support of the Culture and Tourism Ministry of the Republic of Azerbaijan, the Federation of the International Cartoonists’ Organizations, Azerbaijan Artists’ Alliance and organized by the Azerbaijan Cartoonists’ Union. The theme of the contest is considered to be the “Press”, so it was dedicated to the importance of the satirical press in the society. This theme was not accidentally chosen. So the 60 year jubilee of the publication of the “Kirpi” satirical magazine is held in our country this year. The satirical magazine “Kirpi” is considered to be the worthy follower of the satirical magazine “Molla Nasreddin” (1906-1932) and is published from 1952. It played an important role in developing of cartoon as a genre, in its propagation and getting popular in our Republic. The first cartoons of lots of cartoonists and my own first cartoons in Azerbaijan were published in the pages of “Kirpi” magazine. I invite each of you to take part in the contest dedicated to the 60th anniversary of “Kirpi” satirical magazine that was fond of and read in all periods in Azerbaijan. 
Dear friends, I wish to each of you new successes and achievements. 
Bayram Hajizadeh.
The head of Azerbaijan Cartoonists’ Union.
The chief of the project “Molla Nasreddin - Azerbaijan”.

The International Cartoon Contest “Molla Nasreddin” / Azerbaijan 15 June 2012” 
The Terms of the Contest.
Theme: Press (the importance of the satirical press).
The receiving of the drawings: till the 15 June 2012
It is possible to send cartoons via internet to the E-mail: mollanasreddin2012@yahoo.com
Each cartoonist (author) may take part in this contest with two cartoons.
We ask you to send cartoons in 300 dpi, jpg sizes.
The biography, address and photo are demanded from each author.
The exhibition and the presentation ceremony of the contest will be held on the 15th of July in 2012.
The catalogue consisting of the best cartoons that were sent to the contest will be prepared. Being as a present the book catalogue will be send to the each artist whose cartoon was added to the catalogue. 
The cartoons that were sent to the contest will be estimated by the board of judges with the international membership.
The copyright (author right) of each artist who take part in the contest is being protected.
11. Our address:
Address: Azerbaijan, AZ 1065 Baku
Inshaatchilar avenue 30, flat 10.
Azerbaijan Cartoonists’ Union
Tel: (994 12) 510 40 25 E-mail: azercartoon@gmail.com
Awards: The I place – gold medal, The II place – silver medal, The III place – bronze medal. Special award. Encouraging (stimulating) award 

Beynəlxalq“V.Molla Nəsrəddin” Karikatura Müsabiqəsi /Azərbaycan 2012

Əziz dostlar və həmkarlar!
Azərbaycanda V “Molla Nəsrəddin”-2012 Beynəlxalq Karikatura Müsabiqəsinə start verilmişdir. Müsabiqə hər il olduğu kimi Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, Beynəlxalq Karikaturaçılar Təşkilatları Federasiyasının, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının dəstəyi, Azərbaycan Karikaturaçı Rəssamlar Birliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilir. Müsabiqənin mövzusu “Mətbuat” olaraq, satirik mətbuatın cəmiyyətdə əhəmiyyətinə həsr olunmuşdur. Bu mövzu təsadüfən seçilməmişdir. Belə ki, bu il ölkəmizdə “Kirpi” satirik jurnalının nəşr olunmasının 60 illik yubileyi keçirilir. “Molla Nəsrəddin” (1906-1932) satirik jurnalının layiqli davamçısı olan “Kirpi” satirik jurnalı 1952-ci ildən dərc olunur və karikaturanın bir janr kimi Respublikamızda inkişafında, tanınmasında və təbliğində mühüm rol oynamışdır. Azərbaycanda bir çox karikaturaçı rəssamlarımızın, eləcə də mənim ilk karikaturalarımız məhz “Kirpi” jurnalının səhifələrində dərc olunmuşdur. Bütün dövrlərdə Respublikamızda sevilən və oxunan “Kirpi” satirik jurnalının 60 illiyinə həsr olunmuş müsabiqəyə hər birinizi iştirak etməyə dəvət edirəm.
Əziz dostlar, hər birinizə yeni-yeni uğurlar və nailiyyətlər arzulayıram.
Bayram Hacızadə
Azərbaycan Karikaturaçı Rəssamlar Birliyinin sədri.“Molla Nəsrəddin – Azərbaycan” layihəsinin rəhbəri.

Müsabiqənin şərtləri:
Mövzu: Mətbuat (satirik mətbuatın əhəmiyyəti).
Rəsmlərin qəbulu: 2012-ci ilin 15 iyununa qədər.
Karikaturaları internet vasitəsilə mollanasreddin2012@yahoo.com ünvanına göndərmək olar.
Hər bir müəllif müsabiqəyə 2 karikatura ilə qatıla bilər.
Karikaturaları 300 dpi, jpg ölçülərində göndərməniz xahiş olunur.
Hər bir müəllifdən tərcümeyi-hal, ünvan və foto tələb olunur.
Müsabiqənin sərgisi və təqdimetmə mərasimi 15 iyul 2012-ci ildə keçiriləcəkdir.
Müsabiqəyə göndərilən ən yaxşı karikaturalardan ibarət kataloq hazırlanacaqdır. Karikaturası kataloqa daxil edilmiş hər bir rəssama kitab kataloqu hədiyyə olaraq göndəriləcək.
Müsabiqəyə göndərilən karikaturalar beynəlxalq tərkibli münsiflər heyəti tərəfindən qiymətləndiriləcəkdir.
Müsabiqədə iştirak edən hər bir rəssamın müəllif hüquqları qorunur.
Ünvanımız:
Azərbaycan, Bakı,
AZ 1065 İnşaatçılar prospekti 30, otaq 10. 
Azərbaycan Karikaturaçı Rəssamlar Birliyi.
Tel: (994 12) 510 40 25 E-mail: azercartoon@gmail.com
Mükafatlar: I yer – qızıl medal, II yer – gümüş medal, III yer – bürünc medal, Xüsusi mükafat, Həvəsləndirici mükafat.

Международный Конкурс Карикатуры «Молла Насреддин» - Азербайджан 2012» 

Нет! Наркотикам.
Идёт работа над каталогом IV Международного конкурса “Молла Насреддин”, проведённого под девизом “Нет! Наркотикам” в 2011 году. Книга состоящая из самых лучших карикатур присланных на конкурс издаётся Государственным Таможенным Комитетам Азербайджанской Республики. Надеемся, до конча этого года, книга, которую все мы так с нетерпением ждём, будет издана, и займёт своё достойное место в библиотеках у всех любителей карикатуры. 
Пользуясь, случаем, выражаю глубокую благодарность Государственному Таможенному Комитету Азербайджанской Республики и лично Председателю Комитета господину Айдыну Алиеву за организацию и проведение IV Международного конкурса “Молла Насреддин” на высочайшем уровне, а также за издание столь интересной книги. Благодаря вниманию и поддержке таких людей, жанр карикатуры живёт и развивается.
Байрам Гаджизаде
Председатель
Объединения Карикатуристов Азербайджана. Руководитель проекта 

Условия конкурса.
1.Тема: “Пресса” (значимость сатирической прессы).
2. Приём работ продолжается до 15 июня 2012-го года.
3. Карикатуры можно присылать на электронный адрес: mollanasreddin2012@yahoo.com
4. Каждый художник может прислать ни более 2-х работ.
5. Просим присылать работы в размерах 300 dpi, jpg.
6. От каждого участника требуются автобиография, адрес и фото.
7. Выставка конкурса и церемония награждения будут проведены 15 июля 2012-го года.
8. Будет издан каталог из лучших работ конкурса. Художникам, чьи работы войдут в каталог, получат данное издание в качестве подарка.
9. Работы будут оцениваться Международным жюри.
10. Авторские права каждого художника принявшего участие в конкурсе будут защищены.
11. Адрес:
Адрес: Азербайджан, AZ 1065 Баку
проспект Строителей 30, ком 10.
Объединения Карикатуристов Азербайджана.
Тел: (994 12) 510 40 25 Эл почта: azercartoon@gmail.com
Премии:
I место – золотая медаль, II место – серебряная медаль, III место – бронзовая медаль, Специальная премия.
Поощрительная премия 

2 Mart 2012 11:24 / bayramhacızade

ismailkar e-mail

BACK Back-Geri Back-Geri GERI

KARCOMICS MAGAZINE Web Site Copyrighted 2000-2012© By Ismail Kar All right reserved.