Merhaba Karikatürcü Dostlar,Bugün ve Saat KARcomics Sitemize Hoşgeldiniz

 

Updated/Yenilenme :

 

Sık Kullanılanlara Ekleyiniz/Add Favorite

Cartoon Contests-Karikatur Yarismalari- Cartoon competition

Süre Uzatıldı 5 Mayıs 2013

1. İzmir Ulusal Mizahi Nesne Yarışması / İzmir 4 Mart 2013

Süre Uzatıldı 5 Mayıs 2013

İzmir Konak Belediyesi Neşe ve Karikatür Müzesi "1. İzmir Ulusal Mizahi Nesne" Yarışması / İzmir 4 Mart 2013

1-AMAÇ: İzmir Konak Belediyesi 2012 yılında Mizahın en az “eleştirel” gücü kadar, “barışçıl” yani “birleştirici” gücünü de öne çıkarmak ve neşeli bir kültür kurumu yaratabilmek amacıyla Neşe ve Karikatür Müzesi’ni kurmuştur.
Bu noktadan hareketle kullandığımız eşyaları mizahla yükleyerek ya da yeni mizah nesneleri elde ederek günlük yaşantımızı neşelendirmek, bir yandan da gençlerin yeni mizah türleriyle, mizahımızın da yeni isimlerle tanışmasını sağlamak amacıyla “mizahi nesne yarışması “düzenlenmesine karar verilmiştir.
2-KONU: Açık bir mizahi yanı olan hediyelik eşya, biblo, takı, oyuncak, şaka aracı, her tür aksesuar (Tesisat, inşaat, dekorasyon), küçük aletler (Ev, büro, mutfak), kırtasiye, tüketim malzemesi v.s. biçimlerinde her türlü mizahi nesne ile katılabilinir.
3-KATILIM ŞARTLARI :
3.1- Yarışmaya Türkiye sınırları içinde yaşayan herkes katılabilir.
3.2-Yarışmaya katılan nesne, mutlaka yeni bir buluş olmalıdır. Seçici Kurul, taklit, çalıntı, aşırı esinlenme olduğu kanısına vardığı nesneleri yarışmadan çıkaracaktır. Ödül aldığı halde bu kusurları taşıdığı sonradan saptanan her bir nesnenin müellifi, ortaya çıkabilecek telif hakkı sorunlarının tek muhatabı olacaktır ve aldığı ödülü geri vermeyi peşinen kabul eder.
3.3-Katılımcılar nesnelerini mutlaka sergilenebilir nitelikte teslim etmelidirler. İsterlerse, eserlerini yazıyla anlatan ve 150 kelimeyi aşmayan (12 no. Fontla yarım dosya kağıdı - A5) aşmayan bir raporu da takdimlerine ekleyebilirler.
3.4-Bir yarışmacı, yarışmaya en çok üç nesne ile katılabilir.
3.5-Şart olmamakla birlikte, nesnelere hareket, ses, ışık v.s. efektleri de eklenebilir.
3.6- Ödül alan ve diğer seçilen eserlerle bir sergi açılacaktır. Sergilenen eserler cismen, ödül alan eserler ise bütün hakları ile Konak Belediyesi’nin malı olacaktır. Sergilenmeyen nesneler, sergi bitiminden sonraki 10 gün içinde, sahibince geriye alınmadığı takdirde Müzenin değerlendirmesine bırakılmış sayılır.
4-ESERLERİN BOYUTU : Yarışma için, dayanıklı ve kalıcı olmak koşuluyla her türlü araç ve gereç kullanılabilir. Mizahi nesnelerin ağırlıkları 2 kg ı geçmemeli, hacimleri de 10 dm3 ten daha büyük olmamalıdır. (Örnek olarak: Bir basketbol topu 8dm3, bir ayakkabı kutusu 7dm3 ve bir baston 1 dm3 hacmindedir.)
5-ESERLERİN İŞARETLENMESİ : Katıldığınız eserlerin sağ arkalarına yapıştırılacak etiketlere, 6 karakterden oluşan bir rumuz ve birden fazla eseriniz var ise sıra numarası ekleyerek yazılmalıdır. (Örneğin 123456-1 gibi) Eserin adlandırılmasında katılım formundaki sıra numarası yapılmalıdır.
6-ESERLERİN ULAŞTIRILMASI : Nesneler, 05.05.2013 tarihine kadar, ilgili adrese, posta ya da kargo ile veya makbuz karşılığı elden teslim edilerek ulaşmış olmalıdır. Teslim alınmadan önce hasar görmüş çalışmalar, yarışmaya alınmayacaktır.
7-ESERLERİN TESLİM YERİ : İzmir Konak Belediyesi Neşe ve Karikatür Müzesi
Adres : Yüzbaşı Selahattin Bey Sk. (Eski 1462 Sk) No : 9 Alsancak /İZMİR
İletişim No : 0 (232) 465 31 05 info@izmirneselimuze.com
8-SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ :
Dilek Maktal Canko (Müze Koordinatörü)
İrfan Sayar (Mizahi nesneler sanatçısı-Karikatürcü)
Eray Özbek (Müze Yürütme Kurulu Üyesi-Karikatürcü)
Mehmet Aslan (Mizahi nesneler sanatçısı, Karikatürcü-Ressam)
Mustafa Yıldız ( Müze Yürütme Kurulu Üyesi-Karikatürcü)
Yrd.Doç.Dr. Mine Ovacık Dörtbaş ( İzmir Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı )
9-DÜZENLEME KURULU:
Dr.Hakan TARTAN Konak Belediye Başkanı
Veli ŞAKIR Konak Belediye Başkan Yardımcısı
Bahar AKDOĞAN ŞENGİL Kütüphane Müdürü
10-YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Katılım Tarihi : 05.05.2013
Seçici Kurul Toplantı : 10.05.2013
Sonuç Bildirim Tarihi : 20.05.2013
Seçici Kurul 10.05.2013 tarihinde toplanacak ve seçtiği nesnelerin resimlerini
www.izmirneselimuze.com ve www.konak.bel.tr adreslerinde yayınlayacak, katılımcılara duyuracaktır. Sonuçlar, 20.05.2013 (on gün sonra) tarihinde kesinleşecek ve hem internet hem de basın yolu ile ilan edilecektir.
11-ÖDÜLLER :
Birincilik ödülü : 5.000.- TL.
İkincilik ödülü : 3.000.- TL.
Üçüncülük ödülü : 2.000.- TL.
Mansiyon ödülü : 1.000.- TL.
Özendirme (teşvik) ödülü : 1.000.- TL. (18 yaş altındaki katılımcılardan seçilecektir.)
12-YARIŞMA SEKRETERYASI :
Yarışma Sorumlusu : Özge AKSOY
Adres: Konak Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü
Milli Kütüphane Cd. No:14 SSK Blokları Blok Kat:6 Konak İZMİR
0 (232) 482 10 35 / 7558-7559-7457-7537
e.posta : kutuphane@konak.bel.tr Elektronik Ağ : www.konak.bel.tr

BACK Back-Geri Back-Geri GERI

KARCOMICS MAGAZINE Web Site Copyrighted 2000-2013© By Ismail Kar All right reserved.