Merhaba Karikatürcü Dostlar,Bugün ve Saat KARcomics Sitemize Hoşgeldiniz

 

Updated/Yenilenme :

 

Sık Kullanılanlara Ekleyiniz/Add Favorite

Cartoon Contests-Karikatur Yarismalari- Cartoon competition

 "İzmir" Konulu 1.Uluslararası Karikatür Yarışması / Türkiye 2 Nisan 2013

İzmir Konak Belediyesi Neşe ve Karikatür Müzesi "İzmir" Konulu 1.Uluslararası Karikatür Yarışması Şartnamesi:
1-AMAÇ: İzmir Konak Belediyesi 2012 yılında Mizahın en az “eleştirel” gücü kadar, “barışçıl” yani “birleştirici” gücünü de öne çıkarmak ve neşeli bir kültür kurumu yaratabilmek amacıyla Neşe ve Karikatür Müzesi’ni kurmuştur.
“Karikatürcü gözüyle İzmir size ne çağrıştırıyor?” diyerek ve İzmir’in turizm açısından gelişmesine, tanıtımına katkıda bulunmak amacı ile “İzmir Konulu 1. Uluslararası Karikatür Yarışması” düzenlenmesine karar verilmiştir.
2-KONU: Yarışmanın konusu “İzmir” olup yarışmaya katılacak sanatçı eserinde, İzmir'in güncel veya tarihi öğelerinden en az birini, somut ya da imalı olarak mizahla ele almalı ve görselleştirmelidir.
3-KATILIM ŞARTLARI :
3.1- Yarışmaya, profesyonel, amatör bütün dünya karikatürcüleri katılabilir. Yaş sınırlaması yoktur.
3.2- Karikatürcüler daha önce yayımlanmış ya da eserleriyle daha önce başka bir yarışmaya katılmış olabilirler, ancak ödül almamış ve sanatçının özgün fikri üzerine kurulu olmalıdır Seçici Kurul, taklit, çalıntı, aşırı esinlenme olduğu kanısına vardığı eserleri yarışmadan çıkaracaktır. Ödül aldığı halde bu kusurları taşıdığı sonradan saptanan her bir nesnenin müellifi, ortaya çıkabilecek telif hakkı sorunlarının tek muhatabı olacaktır ve aldığı ödülü geri vermeyi peşinen kabul eder.
3.3-Bir yarışmacı, yarışmaya en çok üç nesne ile katılabilir.
3.4-Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecek, Neşe ve Karikatür Müzesi koleksiyonuna alınacak, ödül alan eserler Konak Belediyesi tarafından afiş ,broşür, her türlü tanıtım materyalinde kültürel amaçlı kullanılabilecektir.
3.5-Yarışmaya katılan karikatürlerden seçici kurul tarafından sergilenmeye değer görülenler sergilenecek ve oluşturulacak albümde yer alacaktır. Sergilenen karikatürlerin sahiplerine birer albüm ve katılım belgesi gönderilecektir.
3.6-Yarışmaya katılan sanatçılar yukarıdaki şartları kendiliğinden kabul etmiş sayılır.
4-ESERLERİN BOYUTU : Yarışmaya gönderilecek karikatürlerde çizim tekniği serbest olup çalışmalar renkli veya siyah beyaz olabilecektir. Eserlerin orijinal olması lehte bir puan oluşturacaktır. Islak imzalı olması kaydıyla dijital baskılar da değerlendirilmeye alınacaktır. Eserler her iki halde de başka bir zemine yapıştırılmamalıdırlar. Karikatürler en az A4(210x297 mm) en çok A3(297x420 mm) boyutlarında olmalıdır.
5-ESERLERİN İŞARETLENMESİ : Eserlerin arkasına sanatçının adı-soyadı telefon numarası,internet ve posta adresleri yazılacak, gönderi zarfına 6x9 cm'den küçük olmayan bir fotoğrafları ile kısa bir yaşam öyküleri eklenecektir.18 yaşından küçük T.C. vatandaşı yarışmacılar doğum tarihlerini,TC kimlik numaralarını,yasal velilerinin şartları kabul ettiğine dair imzalarını eklemelidirler.
6-ESERLERİN ULAŞTIRILMASI : Eserler, 02.04.2013 tarihine kadar, ilgili adrese, posta ya da kargo ile veya makbuz karşılığı elden teslim edilerek ulaşmış olmalıdır. Teslim alınmadan önce hasar görmüş çalışmalar, yarışmaya alınmayacaktır.
7-ESERLERİN TESLİM YERİ : İzmir Konak Belediyesi Neşe ve Karikatür Müzesi 
Adres : Yüzbaşı Selahattin Bey Sk. (Eski 1462 Sk) No : 9 Alsancak/ izmir
İletişim No : +90 (232) 465 31 05, info@izmirneselimuze.com
8-SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ : 
Doğan HIZLAN (Gazeteci- Yazar)
Rıfat MUTLU (Karikatürcü-:Karikatürcüler Derneği İzmir Temsilcisi)
Niyazi YOLTAŞ (Karikatürcü)
Tan ORAL (Karikatürcü)
Eray ÖZBEK (Müze Yürütme Kurulu Üyesi- Karikatürcü)
İzel ROZENTAL (Karikatürcü)
Mehmet ASLAN (Ressam- Karikatürcü)
Cemalettin GÜZELOĞLU (Karikatürcü)
Dilek Maktal Canko (Müze Koordinatörü)
9-DÜZENLEME KURULU:
Dr.Hakan TARTAN
Konak Belediye Başkanı
Veli ŞAKIR
Konak Belediye Başkan Yardımcısı
Bahar AKDOĞAN ŞENGİL
Kütüphane Müdürü
10-YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Katılım Tarihi: 02.04.2013
Seçici Kurul Toplantısı: 14.04.2013
Kesin Sonuç Bildirim Tarihi: 25.04.2013
Seçici Kurul seçtiği eserleri www.izmirneselimuze.com ve www.konak.bel.tr adreslerinde yayınlayacak, katılımcılara e-adreslerinden duyuracaktır. Sonuçlar, on gün sonra kesinleşecek ve hem internet hem de basın yolu ile ilan edilecektir.
11-ÖDÜLLER :
Birincilik ödülü: 10.000.- TL,
İkincilik ödülü: 6.000.- TL,
Üçüncülük ödülü : 4.000.- TL.
2 mansiyon ödülü: 2.000.- TL.dir.
12-YARIŞMA SEKRETERYASI :
Yarışma Sorumlusu : Özge AKSOY
Adres: Konak Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü
Milli Kütüphane Cd. No:14 SSK Blokları Blok Kat:6 Konak İZMİR
0 (232) 482 10 35 / 7558-7559-7457-7537
e.posta : kutuphane@konak.bel.tr Elektronik Ağ : www.konak.bel.tr
Dosya 1 : Katılım Formu - ( Dosyayı indir ! )
Dosya 2 : Participation eng Form - ( Dosyayı indir ! )
Dosya 3 : Formulaire de Participation fr- ( Dosyayı indir ! )
Dosya 4 : Anmeldeformular gr- ( Dosyayı indir ! )

The 1st International Contest of Caricature on Izmir / Turkey 2 April 2013

İzmir Municipality Museum of Joy and Caricature specifications of The 1st International Contest of Caricature on Izmir / Turkey 2 April 2013

1-PURPOSE: In 2012, İzmir Konak Municipality founded the Museum of Joy and Caricature with the aim of emphasizing the “peaceful”, that is, the “connective” power of humor as much as its “criticizing” power and creating an enjoyable culture environment.
“The 1st International Contest of Caricature on İzmir” was organized with the purpose of contributing to the development of İzmir in terms of tourism by asking the question “What does İzmir evoke in you from the perspective of a caricaturist?”.
2-SUBJECT: The subject of the contest is İzmir. Artists wishing to participate in the contest must handle and visualize at least one of İzmir’s actual or historical elements in a concrete or suggestive manner with humor.
3-TERMS OF PARTICIPATION:
3.1- Caricaturists from all over the world – professional as well as amateur – can participate in the contest. There is no age limitation.
3.2- Caricaturists can participate with previously published works or works with which they participated in other contests before but did not receive any reward. Works must be constructed upon the artist’s original idea. The selection committee shall omit works which it decides to be imitation, stolen or over-inspiration. Author of any work which received an award but was later detected to have such flaws shall be the sole addressee of copyright problems which might arise and accepts in advance to return the award he/she obtained.
3.3-Each participant can participate in the contest with maximum three caricatures.
3.4-Works participating in the contest shall not be returned but shall be added to the collection of the Museum of Joy and Caricature. Works which receive awards can be used by Konak Municipality in posters, brochures and all kinds of promotional materials with cultural purposes.
3.5-Those from among the caricatures participating in the contest which are deemed as worthy to be exhibited shall be exhibited and included in the album to be formed. Owners of the caricatures that are exhibited will be sent an album and a certificate of participation.
3.6-Artists participating in the contest are deemed to have accepted the terms above.
4-SIZE OF THE WORKS: Drawing technique for the works to be sent to the contest is free and works can be colored or black and white. Sending the original copy of the works will be an advantage. Digital prints will also be evaluated as long as they bear original signature. In both cases, works should not be affixed to another surface. The size of the caricatures must be minimum A4(210x297 mm) and maximum A3(297x420 mm).
5-LABELING THE WORKS: On the back of the works, the artist’s name, surname, telephone number, internet and postal address shall be written. The artist’s photograph not smaller that 6x9 cm and a short life story shall be included in the envelope. Participants younger than age 18 who are citizens of the T.R. shall include their date of birth, T.R. identification numbers and signature of their legal guardian stating that they accept the terms of the contest.
6-SENDING THE WORKS: The works must be delivered to the related address by
02.04.2013 by post or by cargo or by hand against receipt. Works which are damaged before
being delivered shall not be accepted.
7-PLACE OF DELIVERY: İzmir Konak Municipality Museum of Joy and Caricature
Address: Yüzbaşı Şerafettin Bey Sk. (Eski 1462 Sk) No : 9 Alsancak/ izmir
Contact No: +90 (232) 465 31 05, info@izmirneselimuze.com
8-MEMBERS OF THE SELECTION COMMITTEE:
Doğan HIZLAN (Journalist- Writer)
Rıfat MUTLU (Caricaturist-: Association of Caricaturists İzmir Representative)
Niyazi YOLTAŞ (Caricaturist)
Tan ORAL (Caricaturist)
Eray ÖZBEK (Member of Museum Executive Board- Caricaturist)
İzel ROZENTAL (Caricaturist)
Mehmet ASLAN (Painter- Caricaturist)
Cemalettin GÜZELOĞLU (Caricaturist)
Dilek MAKTAL CANKO (Museum Coordinator)
9-BOARD OF ORGANIZATION:
Dr. Hakan TARTAN
Mayor of Konak
Veli ŞAKIR
Deputy Mayor of Konak
Bahar AKDOĞAN ŞENGİL
Library Manager
10-CONTEST CALENDAR:
Final Date of Participation : 02.04.2013
Meeting of the Selection Committee : 14.04.2013
Announcement Date of Final Results : 25.04.2013
The Selection Committee shall announce the works selected on the websites
www.izmirneselimuze.com and www.konak.bel.trand notify participates from their e-mail
addresses. Results will be finalized in ten days and announced on the internet and via the
media.
11-AWARDS:
First Price : 10.000.- TL,
Second Price : 6.000.- TL,
Third Price : 4.000.- TL.
2 Honorable Mentions : 2.000.- TL.dir.
12-CONTEST SECRETARIAT:
Contest Responsible: Özge AKSOY
Address: Konak Municipality Library Directorate
Milli Kütüphane Cd. No:14 SSK Blokları Blok Kat:6 Konak İZMİR
0 (232) 482 10 35 / 7558-7559-7457-7537
e-mail: kutuphane@konak.bel.tr Electronic Web:www.konak.bel.tr
Konak Belediyesi İzmir Neşe ve Karikatür Müzesi www.izmirneselimuze.com

MUNICIPALITE DE IZMIR KONAK MUSEE DE LA JOIE ET DE LA CARICATURE

CAHIER DES CHARGES DU 1er CONCOURS INTERNATIONAL DE CARICATURE A SUJET IZMIR
1. OBJECTIF : La Municipalité de Izmir Konak a fondé en 2012 le Musée de la Joie et de la Caricature dans l’objectif de pouvoir créer une institution culturelle joyeuse et mettre en avant la puissance « de la paix » soit « conciliante » au moins autant que la puissance de la « critique » de l’Humour.
En demandant « que vous évoque Izmir avec l’oeil d’un caricaturiste ? » et dans l’objectif de contribuer au développement et à la présentation du tourisme d’Izmir, il a été décidé l’organisation « du 1er Concours International à sujet Izmir ».
2. OBJET : Le sujet du concours est « Izmir » et l’artiste allant participer au concours doit prendre en main et visualiser dans son oeuvre au moins un des sujets historiques et actuel d’Izmir concrètement ou en suggestive.
3. LES CONDITIONS DE PARTICIPATION :
3.1. Tous les caricaturistes mondiaux professionnels, amateurs peuvent participer au concours. Il n’y a pas de limite d’âge.
3.2. Les caricaturistes peuvent avoir participé à un autre concours ou avoir été publié auparavant, par contre ils doivent ne pas avoir obtenu de prix et doit être fondé sur l’idée originale de l’artiste. Le conseil choisis extraira du concours les oeuvres qu’il a déterminés comme imitation, vol, inspiration excessive. L’auteur de chaque oeuvre déterminée par la suite comme portant ces défauts alors qu’il a obtenu un prix sera l’unique destinataire des problèmes de droit d’auteur pouvant apparaitre et accepte à l’avance de redonner le prix qu’il a obtenu.
3.3. Un concurrent peut participer au concours avec au maximum trois caricatures.
3.4. Les oeuvres allant participer au concours ne seront pas retournée, elles seront prises à la collection du Musée de la Joie et de la Caricature, les oeuvres obtenant un prix pourront être utilisées par la Municipalité de Konak avec objectif culturel dans toutes sortes de matériel de présentation comme des affiches ou des brochures.
3.5. Des caricatures participant au concours, celles considérées comme de valeur à être présenté par le conseil sélectif seront exposées et prendront place dans l’album à établir. Un album et un certificat de participation seront envoyés à chaque propriétaire de caricature exposée.
3.6. Les artistes participants au concours sont considérés comme ayant accepté à l’avance les conditions indiquées ci-dessus.
4. LA DIMENSION DES OEUVRES : Dans les caricatures à envoyer au concours, la technique de dessin est libre et les travaux pourront être en couleur ou noir et blanc. Le fait que les oeuvres soient en original formera un point en profit. A condition d’être avec signature manuscrite, les imprimés digitales seront aussi pris en évaluation. Dans les deux situations, les oeuvres ne doivent pas être collées sur un autre fond. Les caricatures doivent au moins dans les dimensions A4 (210x297mm) et au maximum A3 (297X420 MM)
5. LE MARQUAGE DES OEUVRES : A l’arrière des oeuvres seront inscrits le nom-prénom, le numéro de téléphone, les adresses Mail et postale de l’article, dans l’enveloppe d’envoi sera ajouté une photographie d’au moins 6x9 cm avec un court texte de leur histoire de vie. Les candidats de nationalité Turque de moins de 18 ans doivent ajouter leur date de naissance, leur numéro d’identification R.T., les signatures de leurs représentants légaux comme quoi ils acceptent les conditions.
6. L’ENVOI DES OEUVRES : Les oeuvres doivent atteindre jusqu’en date du 02.04.2013 l’adresse concernée avec la poste ou le cargo ou bien à la main contre une quittance. Les travaux endommagés avant la réception ne seront pas pris au concours.
7. LE LIEU DE DELIVRANCE DES OEUVRES :Municipalité de Konak – Izmir Le Musée de la Joie et de la Caricature
Adresse : Yüzbaşi Şerafettin Bey sok. (Eski 1462 sk) No :9 Alsancak / Izmir
Numéro de contact : +90 (232) 465 31 05, info@izmirneselimuze.com
8. LES MEMBRES DU CONSEIL SELECTEUR :
Mr. Doğan HIZLAN (journaliste – écrivain)
Mr. Rifat MUTLU (caricaturiste : Représentant d’Izmir de l’Union des caricaturistes)
Mr. Niyazi YOLTAŞ (caricaturiste)
Mr. Tan ORAL (caricaturiste)
Mr. Eray ÖZBEK ( Membre du Conseil de Conduite de Musée- Caricaturiste)
Mme. Izel ROZENTAL (caricaturiste)
Mr. Mehmet ASLAN (Dessinateur – Caricaturiste)
Mr. Cemalettin GÜZELOĞLU (caricaturiste)
Mme Dilek MAKTAL CANKO (coordinateur du musée)
9. LE CONSEIL D’ORGANISATION :
Dr. Hakan TARTAN
Mr. Veli ŞAKIR
Président adjoint de la Municipalité de Konak
Mme. Bahar AKDOĞAN ŞENGIL
Directeur de la bibliothèque
10. CALENDRIER DU CONCOURS :
Dernière date de participation : 02.04.2013
Réunion du Conseil sélecteur : 14.04.2013
Date de déclaration du résultat certain : 25.04.2013
Le conseil sélecteur publiera les oeuvres qu’il a choisis dans les adresses www.izmirneselimuze.com et www.konak.bel.tr et l’annoncera aux participants par leur adresse e-mail. Les résultats seront publiés avec la voie à la fois d’Internet à la fois de la Presse dix jours après être rendus définitif.
11. LES PRIX: Prix de la première place : 10.000.- livres Turcs Prix de la deuxième place : 6.000.-Livres Turcs Prix de la troisième place : 4.000.-Livres Turcs Prix de 2 mentions : 2.000 livres turcs
12. SECRETARIAT DU CONCOURS: Responsable du concours: Mme. Özge AKSOY Adresse : Municipalité de Konak Direction de la Bibliothèque
Milli Kütüphane Cd. No:14 SSK Blokları Blok Kat:6 Konak IZMIR
0 (232) 482 10 35 / 7558-7559-7457-7537
E-Mail : kutuphane@konak.bel.tr Réseau électronique : www.konak.bel.tr

STADTVERWALTUNG VON KONAK-IZMIR

MUSEUM FÜR HUMOR UND KARIKATURE (CARTOONS)
SPEZIFIKATIONEN UND BEDINGUNGEN FÜR DAS 1.INTERNATIONALE KARIKATURENWETTBEWERB MIT DEM THEMA “IZMIR”
1-ZWECK :Die Stadtverwaltung von Konak-Izmir hat im Jahre 2012 das Museum für Humor und Karikature eröffnet, um nicht nur die kritisierende Seite und Staerke, sondern auch die versöhnende und einander bindende Seite und Staerke vom Humor hervorzuheben und ein fröhliches Kulturzentrum zu erschaffen.
Mit der Frage : “Was ruft Izmir bei Ihnen als Karikaturist auf?” und dem Ziel, Izmir als Kultur- und Tourismusort zu unterstützen und zu fördern wurde beschlossen das 1. Internationale Karikaturenwettbewerb mit dem Thema “Izmir” zu veranstalten.
2-THEMA : Das Thema des Wetbewerbs ist “Izmir” und der Teilnehmer soll mindestens eine gegenwaertige oder historische Eigenschaft oder Staette von Izmir konkret oder suggestiv karikaturistisch bearbeiten und visualisieren.
3-TEILNAHMEBEDINGUNGEN :
3.1- Am Wettbewerb können alle, sowohl professionelle als auch Amateurkarikaturisten weltweit teilnehmen. Es besteht keine Altersbeschraenkung.
3.2- Zeichnungen von Teilnehmern können schon zuvor veröffentlicht oder auch an anderen Wettbewerben teilgenommen worden sein, unter der Bedingung, dass diese keine Auszeichnung gewonnen haben und auf der künstlichen Originalidee des Teilnehmers basieren. Der Wahlausschuss wird Werke, die starke Nachahmungen oder Plagiate vorzeigen bzw. Überzeugung dessen besteht, aus dem Wettbewerb eliminieren. Falls ein Werk nominiert und dies danach festgestellt werden sollte, ist der Künstler der Alleinverantwortliche für etwaige Ansprüche auf Urheberrecht und akzeptiert von vorn herein, die Nominierung zurückzugeben.
3.3- Ein Teilnehmer kann mit maximal 3 Karikaturen am Wettbewerb teilnehmen.
3.4- Die Karikaturen werden nach dem Wettbewerb nicht an die Teilnehmer zurückgegeben, sondern in die Sammlung des Museums für Humor und Karikatüre hinzugefügt. Die Werke, die nominiert werden, können als Werbematerial für Kulturwerbung in Broschüren und aller Art von Werbung benutzt werden.
3.5- Die Werke der Künstler, die an diesem Wettbewerb teilnehmen und vom Wahlausschuss als geeignet angesehen werden, werden ausgestellt und in einem anzufertigen Album veröffentlicht. Jeder Teilnehmer, dessen Werk ausgestellt wird, wird eines dieser Alben und ein Teilnehmerzertifikat erhalten.
3.6- Jeder Teilnehmer bestaetigt von vornherein, dass er/sie oben aufgeführte Bedingungen akzeptiert hat.
4-DAS FORMAT DER WERKE : Es besteht keine Einschraenkung in der Zeichentechnik der Kunstwerke, die für die Teilnahme am Wettbewerb geschickt werden. Diese können sowohl schwarz-weiss, als auch farbig sein. Die Originalitaet der Kunstwerke (keine Kopien) wird als ein Pluspunkt bei der Bewertung gelten. Digitale Drucke werden unter der Bedingung, dass sie signifiziert mit der Originalunterschrift (keine Kopie) des Künstlers sind, auch bewertet. Bei beiden Optionen dürfen die Kunstwerke nicht auf einen anderen Untergrund aufgeklebt sein. Die Zeichnungen sollen mindesten in A4 (210*297mm)- und maximal in A3(297*420mm)-Grösse sein.
5-DIE VERZEICHNUNG DER WERKE : Auf der Hinterseite des Kunstwerkes soll Name und Nachname des Künstlers, Telefonnummer, Email- und Postanschrift stehen, als auch ein Lichtbild mit Minimalgrösse von 6*9 cm und ein kurzer Lebenslauf in den Umschlag hinzugefügt werden. Türkische Staatsangehörige unter 18 Jahren vermerken bitte ihr Geburtsdatum, ihre Ausweisnummer und die schriftliche Akzeptanz der oben aufgeführten Bedingungen und die Genehmigung der Teilnahme am Wettbewerb ihrer ofiziellen Vormünder.
6-DIE ZUSENDUNG DER WERKE : Die Kunstwerke können per Post oder Fracht verschickt oder gegen einen Beleg vor Ort an die veröffentlichte Postanschrift abgegeben werden und müssen bis spaetestens 02.04.2013 eingetroffen sein. Kunstwerke, die vor Eintreffung beschaedigt wurden, werden vom Wettbewerb ausgeschlossen.
7-ANSCHRIFT FÜR DIE ZUSENDUNG DER WERKE :
An : Izmir Konak Belediyesi Nese ve Karikatür Merkezi
Anschrift : Yüzbasi Serafettin Bey sk. (Eski 1462 sk.) No:9 Alsancak-Izmir
Telefonnummer : +90-232-465 31 05, info@izmirneselimuze.com
8-MITGLIEDER DES WAHLAUSSCHUSSES :
Doğan HIZLAN (Journalist-Autor)
Rıfat MUTLU (Karikaturist-Representant von Izmir des Karikaturistenvereins)
Niyazi YOLTAŞ (Karikaturist)
Tan ORAL (Karikaturist)
Eray ÖZBEK (Vorstandsmitglied des Museums - Karikaturist)
İzel ROZENTAL (Karikaturist)
Mehmet ASLAN (Zeichner- Karikaturist)
Cemalettin GÜZELOĞLU (Karikaturist)
Dilek MAKTAL CANKO (Koordinator des Museums)
9-ORGANISATIONSKOMITTEE :
Dr.Hakan TARTAN
Bürgermeister von Konak
Veli ŞAKIR
Stellvertretender Bürgermeister von Konak
Bahar AKDOĞAN ŞENGİL
Leiter der Bibliotheken
10-WETTBEWERBSKALENDER :
Letztes Teilnahmedatum : 02.04.2013
Sitzung des Wahlausschusses : 14.04.2013
Mitteilung der endgültigen Bewertungen : 25.04.2013
Der Wahlausschuss wird die von ihnen ausgewaehlten Werke in den Webseiten www.izmirneselimuze.com und www.konak.bel.tr veröffentlichen und an die Emailadressen der Teilnehmer mitteilen. Die Ergebnisse werden 10 Tage spaeter als verbindlich gelten und über das Internet als auch durch die Presse verkündet.
11-AUSZEICHNUNGEN :
1.Platz : 10.000,- TL (Türkische Liras)
2.Platz : 6.000,- TL (Türkische Liras)
3.Platz : 4.000,- TL (Türkische Liras)
2 Gedenkpreise : 2.000,- TL (Türkische Liras)
12-WETTBEWERBSSEKRETAERIAT :
Wettbewerbsverantwortliche : Özge AKSOY
Anschrift : Konak Belediyesi Kütüphane Müdürlügü
Milli Kütüphane cad. No : 14 SSK Bloklari Blok Kat : 6 Konak-IZMIR
0090 (232) 482 10 35 / 7558-7559-7457-7537
Emailanschrift : kutuphane@konak.bel.tr Web : www.konak.bel.tr

source:konakbel

BACK Back-Geri Back-Geri GERI

KARCOMICS MAGAZINE Web Site Copyrighted 2000-2012© By Ismail Kar All right reserved.