Uluslararası Karikatür Yarışması ve Sergisi Hindistan 20 Aralık 2019 @

KURALLAR VE YÖNETMELİKLER
* KATILIM ŞARTLARI : 
• Hem profesyonel hem de profesyonel olmayan karikatüristler bu yarışmaya katılabilirler.
• Yarışma 15 yaşından büyük tüm bireylere açıktır.
* KURALLAR: Eserler orijinal olmalı. Tüm grafik tekniklerine izin verilir.
Eserler siyah beyaz veya renkli olabilir.
Her giriş, karikatürcünün tam adı, posta adresi ve irtibat no. ve e-posta kimliği.
Dijital eserler, minimum 300 dpi (2480 x 3543 piksel) çözünürlükte JPEG formatında gönderilmelidir.
Karikatürler A4 formatında çizilecektir. Dijital çizgi filmler için (her karikatür için en fazla 3 MB boyutunda)
Yarışmacı başına giriş sayısı: en fazla üç Posta ile gönderilen karikatürlerin her bir karikatürün arka tarafında karikatürcünün adı ve adresi olmalıdır.
Çizgi filmlerin orjinal versiyonları kabul edilecektir.
Nakliye sırasında karikatürün kaybolması veya hasar görmesi durumunda organizatör (Ekta Vakfı Vakfı) sorumlu tutulamaz.
Eserler diğer festivallerde verilmemelidir.
İşler bir yıldan eski olmamalıdır.
Ödüller Hint yasalarına göre vergilendirilecek.
Organizatör / EFT, Organizatör / EFT ile ilgili olmayan nedenlerden dolayı kazananın ödül alamamasından sorumlu olmayacaktır.
* SON TARİH: Karikatürler / Yapıt teslimi için son tarih 20 Aralık 2019
Karikatürler gönderilmelidir: aşağıdaki e-postalar: 
jaijagatcartooncontest@gmail.com
vikramknayak@gmail.com
veya posta yoluyla
Posta Adresi: Jai Jagat karikatür yarışması
Jitendra Sharma
EKTA VAKFI GÜVEN
Gandhi Bhawan, Shyamla Tepeleri,
Bhopal, Madya Pradeş -462002, (Hindistan)
Telefon: + 91-9926378990, 9810616519
* feragat: Reklamlarda / resimlerde ifade edilen içerik, düşünce ve görüşler, katılımcı Sanatçıların sorumluluğunda olacaktır. Geliştirilen reklamlarda / resimlerde sanatçılar tarafından ifade edilen görüşler, hiçbir içerikten EFT sorumlu tutulamaz.
Yarışmaya girerek her katılımcı bu kurallara uymayı kabul eder.
* YAYIN HAKLARI: Mülkiyet hakları - Ödüllü çalışmalar, organizatörün (EFT) veya tema sponsorunun mülkü olacaktır. Dahası, karikatürcü ticari olmayan amaçlarla girişleri (ödül kazanıp kazanmamakta olsun) yayınlamak ve halka göstermek için Telif hakkı içermez ve lisans sağlar.
Karikatürist yarışmaya katılarak, eserin karikatürcünün orijinal bir eseri olduğunu ve hiçbir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmediğini beyan ve garanti eder.
Sergi için seçilen tüm eserler, organizatörler tarafından yarışmayı tanıtmak için kullanılabilir.
Ödüllü işler organizatöre aittir
* JÜRİ:Jüri tarafından verilen kararlara itiraz edilemez.
Kararlarında jüri ile yazışmaya izin verilmeyecek.
* ÖDÜLLER: En iyi 5 çizgi film 25.000 / - INR
Ödül, eşdeğer Hint Rupisi'nde verilecek
* SERGİ VE ÖDÜL TÖRENİ: Yarışma sonuçları, 2020 Ocak ayının ilk haftasında açıklanacak
Seçilen eserlerin sergisi birçok ülkede gerçekleştirilecek - Hindistan, İran, Gürcistan, Bulgaristan, İtalya, İsviçre, İngiltere

International Cartoon Contest Exhibition India 20 December 2019 @

RULES & REGULATIONS: 
* PARTICIPATION: 
• Both professional and non-professional cartoonists are welcome to participate in this contest. 
• The competition is open to all individuals aged over 15 years of age.
​* ENTRIES: Works must be original. All graphic techniques are allowed.
Works may be black & white or coloured.
Each entry should include a covering letter with the cartoonist’s full name,postal address, contact no. and E-Mail ID.
The digital works have to be sent in JPEG format with a minimum of resolution of 300 dpi (2480 x 3543 pixels).
The cartoons are to be drawn on A4 format. (maximum size of 3 MB per cartoon) for digital cartoons
Number of entries per contestant: maximum three
Cartoons sent by post need to have the name and address of the cartoonist on the back-side of each cartoon.
The original versions of the cartoons will be accepted.
The organizer (Ekta Foundation Trust ) shall not be held responsible in the event of loss or damage of cartoons during the shipment.
Works should not be awarded at other festivals.
Works must not be older than one year.
The Prizes will be taxed according to Indian legislation.
The Organiser/EFT shall not be responsible for failure of a winner to receive the prize for reasons that are not related to the Organiser/ EFT .
*DEADLINE: Deadline for submission of Cartoons / Artwork is 20 December 2019
Cartoons must be sent to: following emails
jaijagatcartooncontest@gmail.com , vikramknayak@gmail.com 
or by post Postal Address: Jai Jagat cartoon contest
C/o Mr. Jitendra Sharma
EKTA FOUNDATION TRUST
Gandhi Bhawan, Shyamla Hills,
Bhopal, Madhya Pradesh -462002,(India)
Phone: +91-9926378990, 9810616519
* Disclaimer: The content, thoughts and views expressed in the creatives / illustrations will be sole responsibility of the participating Artists. The EFT will not be held responsible for any content, views expressed by the artists in the creatives / illustrations developed.
By entering the Contest, each entrant agrees to abide by these rules.
* PUBLICATION RIGHTS: Property rights – Prize-winning works will become the property of the organizer (EFT) or theme sponsor. Further, the cartoonist provides Royalty-free and license to publish and publicly display the entries (Whether winning or not winning an award) for non-commercial purposes.
By entering the competition, the cartoonist represents and warrants that the work is an original work of the cartoonist and does not infringe on the rights of any third parties.
All selected works for exhibition may be used by the organizers to promote the contest .
Awarded works remain the property of the organizer
​​*JURY: Decisions made by the jury cannot be challenged.
No correspondence with the jury will be allowed on their decisions.
*AWARDS: Best 5 cartoons 25,000/- INR each 
The prize will be given in equivalent Indian Rupees
EXHIBITION AND AWARD CEREMONY
The results of the competition will be announced around first week of January 2020 
An exhibition of the selected works will take place in many countries--India, Iran , Georgia, Bulgaria , Italy, Switzerland, UK