Merhaba Karikatürcü Dostlar,Bugün ve Saat KARcomics Sitemize Hoşgeldiniz

 

Updated/Yenilenme :

 

Sık Kullanılanlara Ekleyiniz/Add Favorite

Cartoon Contests-Karikatur Yarismalari- Cartoon competition

3. ULUSLARARASI “RAMİZ GÖKÇE” KARİKATÜR YARIŞMASI / KKTC 20 Mart 2012

KIBRIS TÜRK KARİKATÜRCÜLER DERNEĞİ [FECO – CYPRUS]

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ [DAÜ] MİMARLIK FAKÜLTESİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ [DAÜ] KARİKATÜR VE MİZAH KULÜBÜ

 KATILIM KOŞULLARI:

1 – Bu yarışma din, dil veya ırk ayrımı yapılmaksızın, amatör ve profesyonel, tüm dünya karikatürcülerine veya karikatür çizebilen herkese açıktır.

2 – Konu: “Mühendislerin Olmadığı Bir Dünya” [Mühendisler Olmasaydı Dünya Nasıl Olurdu]

3 – Yarışmaya gönderilecek eserler karikatür tarzında olmalıdır. Resim veya illistrasyon tarzında olan eserler kabul edilmez.

4 – Yarışmaya gönderilecek eserler dijital olacaktır. Ölçü: A4 veya A3... En az 100, en fazla 300 dpi... Siyah-beyaz veya renkli. Her katılımcı isim, soy isim, adres, telefon, e-posta adresini yazacaktır. Gönderilecek karikatürler yazısız olacaktır.

5 – Yarışmada bir kişiye birden fazla ödül verilemez.

6 – Yarışmaya gönderilen tüm karikatürler, seçici kurul üyelerinin değerlendirmesine sunulmazdan önce, oluşturulacak bir web sayfasında yayınlanacak ve karikatürcü örgütlerin, benzer-taklit-çalıntı karikatürlere karşı oluşturulan uluslararası organizasyonların ve tüm çizerlerin dikkatine ve itirazına getirilecektir. Herhangi bir karikatürün çalıntı, taklit veya benzer olduğu tespit edildiği taktirde, o karikatür yarışma dışı bırakılacaktır.

7 – Yarışmaya en çok 2 eser ile katılmak mümkündür. Eserlerlerle birlikte word [.doc] formatında [isim, soyisim, adres, telefon, e-posta bilgilerini içeren bilgiler] kısa özgeçmiş  ve .jpg formatında bir adet fotoğraf gönderilmelidir.

8 – Gönderilecek karikatürler, ödül alsın veya almasın, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği [FECO-CYPRUS] tarafından oluşturulacak "Uluslararası Kıbrıs Karikatür Müzesi"nin arşivine kalacaktır.

9 – Yarışmaya gönderilen tüm karikatürler, kart, poster, albüm, gazete, magazin, kitap, CD ve benzeri tekniklerle basılıp çoğaltılabilecektir. Katılımcılar yarışmaya eser göndermekle, yarışma koşullarını kabul ettiklerini ve gönderdikleri eserlerin yukarıda belirtilen yerlerde kullanımı halinde, gelecekte herhangi bir maddi tazmin istemeyeceklerini kabul etmiş olacaklardır.

10 – Yarışma sonuçları, seçici kurul tutanağı ile birlikte, ödül kazanan çizerlere, tüm katılımcılara ve basın – yayın organlarına bildirilecektir.

11 – Eserler en geç 20 Mart 2012 tarihine dek belirtilen e - posta adresine ulaştırılmış olmalıdır.

12 – Bu yarışmaya gönderilen eserler, bu yarışma amaçları dışında herhangi bir farklı etkinlikte kullanılamayacaktır. Ancak, Doğu Akdeniz Üniversitesi, yarışmaya gönderilen karikatürleri, üniversitenin kar amacı gütmeyen eğitimle ilgili etkinliklerinde kullanabilecektir.

13 – Yarışmada ödül kazanan karikatürcüler, ödül töreni ile sergiye katılmak istedikleri taktirde, her türlü ulaşım giderleri kendileri tarafından, konaklama vd. giderler DAÜ tarafından karşılanacaktır.

EN SON KATILIM TARİHİ:   20 Mart 2012

GÖNDERİM ADRESİ:  feco-cyprus@kibris.net

ÖDÜLLER: Birincilik Ödülü: 1000 USD + Plaket , İkincilik Ödülü: 500 USD + Plaket , Üçüncülük Ödülü: 300 USD + Plaket, Özel Ödüller [Plaket]

SERGİ:

20 Nisan 2012 DAÜ Kütüphanesi Sergi Salonu - Mağusa – Kıbrıs’ta açılacaktır.

WEB SİTE – URL: http://emu.edu.tr/humour    http://emu.edu.tr/mizah

SPONSÖR: Gökçe Medical [Sıtkı Gökçe]

DÜZENLEME KURULU: Hasan Amca [DAÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı], Hüseyin Çakmak [FECO – CYPRUS Başkanı], Ulaş Gökçe    [Ramiz Gökçe Ailesini Temsilen], Dudu Cumaoğulları    [Mağusa Kültür Derneği As Başkanı], Özgür Kofalı   [DAÜ Karikatür ve Mizah Kulübü], Mehdi Sadeghi  [DAÜ Karikatür ve Mizah Kulübü], DAÜ Karikatür ve Mizah Kulübünden 3 temsilci

SEÇİCİ KURUL:Musa Kayra            [Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Başkanı], M. Serhan Gazioğlu [Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Genel Sekreteri], Hüseyin Çakmak [FECO – CYPRUS Başkanı], Arif A. Albayrak [Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi], Mustafa Tozakı [Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi], Cemal Tunceri [Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi], DAÜ Karikatür ve Mizah Kulübü’nden 3 Temsilci.

 -----  

3RD INTERNATIONAL“RAMIZ GOKCE”CARTOON COMPETITION / CYPRUS 20 March 2012

By

THE ASSOCIATION OF TURKISH CYPRIOT CARTOONISTS [FECO – CYPRUS)

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY [EMU] ENGINEERING FACULTY

EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY [EMU]

CARICATURE AND HUMOUR CLUB

APPLICATION REQUIREMENTS:

1.      Regardless of religion, language and race, this competition is open to all amateur and professional caricature artists or anyone who can draw cartoons.

2.      Theme: “A World without Engineers”

3.      Pieces of work to be sent for the competition should have the form of a cartoon. Pictures and illustrations will not be accepted.

4.      Cartoons to be sent for the competition should be in digital format. The Sizes of the Cartoons should be either A4 or A3 with a minimum 100 and maximum 300 dpi. Both color or black & white are acceptable. Name, surname, address, phone number and e-mail address of each participant should be indicated. Cartoons submitted for the competition should not contain any script – writing on them.

5.      A person can not be given more than one award.

6.      Before they are presented for the Selection Committee members’ evaluation, all cartoons submitted for the competition will be exhibited on a website formed with the aim of bringing submitted pieces of work to the attention and objection of all cartoon artists, cartoonists’ organizations and any other international organizations formed against similar – imitated – stolen cartoons. If a submitted piece of work is found to be similar, imitated or stolen, it will be disqualified from the competition.

7.      Each participant may join the competition with two cartoons at most. Along with the cartoons, a short biography in the Microsoft Word format [.doc] including name, surname, address, phone number and e-mail information and a recent photo of the applicant in the “.jpg” format should be submitted.

8.      All submitted cartoons will be archived at “Cyprus International Cartoon Museum”  to be formed by the Association of Turkish Cypriot Cartoonists (FECO – CYPRUS) regardless of the fact that they receive an award or not.

9.      All cartoons submitted for the competition may be printed, duplicated or published on cards, posters, albums, newspapers, magazines, books and CDs by FECO – CYPRUS. By submitting cartoons for the competition, the participants fully understand and agrees with the terms of the competition. Participants also agree to the future duplication, printing or publishing of materials relating to this competition without any financial compensation. 

10.   Results of the competition, as well as the selection committee decisions, will be released to the cartoonists who have qualified to receive awards, all participants and press.

11.   Cartoons should be sent to the specified e-mail address by 20 March 2012.

12.   Works of art sent for this competition will not be used in any other different event serving for any other purpose than this competition. However, Eastern Mediterranean University reserves the right to use these caricatures for non-profit educational activities or events.

13.   Should the cartoonists who have won awards in this competition wish to attend the award ceremony and the exhibition, they undertake all transportation expenses. Accommodation and any other related expenses will be covered by EMU.

DEADLINE FOR APPLICATION: 20 March 2012

ADDRESS FOR APPLICATIONS:   feco-cyprus@kibris.net

AWARDS: First Place Award: 1000 USD + Plaque, Second Place Award: 500 USD + Plaque, Third Place Award: 300 USD + Plaque, Special Awards [Plaque]

EXHIBITION:

The exhibition will be inaugurated at EMU Library Exhibition Hall, Famagusta – Cyprus on 20 April 2012.

WEBSITE – URL: http://emu.edu.tr/humour    http://emu.edu.tr/mizah

SPONSOR:Gökçe Medical [Sıtkı Gökçe]

ORGANISATION COMMITTEE: Hasan Amca [EMU Faculty of Engineering Dean], Hüseyin Çakmak[FECO – CYPRUS Chair], Ulaş Gökçe[Representing Ramiz Gökçe Family], Dudu Cumaoğulları[Famagusta Cultural Association Vice Chair], Özgür Kofalı[EMU Cartoon and Humour Club], Mehdi Sadeghi [EMU Cartoon and Humour Club], 3rd Representatives from the EMU Cartoon and Humour Club

SELECTION COMMITTEE: Musa Kayra   [Chair, Association of Turkish Cypriot Cartoonists], M. Serhan Gazioğlu [General Secretary, Association of Turkish Cypriot Cartoonists], Hüseyin Çakmak [FECO – CYPRUS Chair], Arif A. Albayrak  [Executive Board Member, Association of Turkish Cypriot Cartoonists],Mustafa Tozakı [Executive Board Member, Association of Turkish Cypriot Cartoonists], Cemal Tunceri [Executive Board Member, Association of Turkish Cypriot Cartoonists], 3rd Representatives from the EMU Cartoon and Humour Club]

fecocyprus / 2 Ocak 2012 12:31

BACK Back-Geri Back-Geri GERI

KARCOMICS MAGAZINE Web Site Copyrighted 2000-2012© By Ismail Kar All right reserved.