Merhaba Karikatürcü Dostlar,Bugün ve Saat KARcomics Sitemize Hoşgeldiniz

 

Updated/Yenilenme :

 

Sık Kullanılanlara Ekleyiniz/Add Favorite

Cartoon Contests-Karikatur Yarismalari- Cartoon competition

 3. Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması / Türkiye 1 Haziran 2013

Konu: Serbest
Kurallar:
1- Yarışma tüm çizerlere açıktır.
2- Yarışmaya gönderilen karikatürler daha önce yayınlanmış olabilir. Ancak başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.
3- Teknik serbesttir. Çizer yarışmaya en fazla 3 karikatürle katılabilir. Ancak eserler orijinal olmalıdır. Sanatçı tarafından (ıslak imza) imzalanması koşulu ile dijital baskı ürünler kabul edilir.
4- Gönderilecek karikatürlerin boyutu en fazla 30×40 cm. olmalıdır.
5- Katılımcılar, eserinin arkasına büyük harflerle adını, soyadını, adresini, e-postasını, ülkesini ve telefon numarasını yazmalı; kısa bir özgeçmişini zarfın içine koymalıdır.
6- Karikatürler, 1 Haziran 2013 tarihine kadar aşağıdaki adrese gönderilmiş olmalıdır.
3. Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması 
Milas Belediyesi Kültür Sanat Birimi – Milas – Muğla / TÜRKİYE
7- Yarışma sonuçları 28 Haziran 2013 tarihinde açıklanacaktır.
8- Yarışmaya gönderilen karikatürler geri gönderilmeyecektir. Dereceye giren veya girmeyen karikatürler kültürel amaçlı kullanılabilir, yayınlanabilirler. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılırlar. Eserler Turhan Selçuk Karikatürlü Ev’de saklanacaktır.
9- Jüri tarafından seçilecek olan, sergilenecek ve albümde yer alacak eser sahiplerine yarışma albümü gönderilecektir.
10- Ödül töreni 13 Eylül 2013 tarihinde yapılacaktır. Aynı tarihte sergilenmeye değer görülen ve ödül alan karikatürlerin sergi açılışı Turhan Selçuk Karikatürlü Ev’de gerçekleştirilecektir. Sergi 27 Eylül’e kadar açık kalacaktır.
11- Ödül kazananların konaklama masrafları karşılanacaktır. Ancak yol masrafları kendilerine aittir.
12- Seçici Kurul:
Muhammet Tokat (Milas Belediye Başkanı)
Kamil Masaracı (Karikatürist)
Nadia Khiari (Karikatürist)
Cecile Bertrand (Karikatürist)
Gürbüz Doğan Ekşioğlu (Karikatürist)
Ahmet Büyükmehmetoğlu (Karikatürist)
Hatay Dumlupınar (Karikatürist)
Pelin Ünker (Karikatürist)
Bülent Örkensoy (Grafik Tasarımcı)
13 - Ödüller:
Birincilik Ödülü: 3.000 Dolar
İkincilik Ödülü: 2.000 Dolar
Üçüncülük Ödülü: 1.000 Dolar
Diğer Özel Ödüller: Çeşitli kuruluşların, dernek, gazete, sanat dergileri, sendika, ajans ve kişilerin koyacakları özel ödüller.
Not: 22 Haziran 2013 tarihinde jüri toplantısı yapılacaktır.
MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ / KÜLTÜR – SANAT BİRİMİ
Tel: 0 252 5121416 – 136 Faks: 0 252 512 80 29
www.milas.bel.tr   info@milas.bel.tr 

3th International Cartoon Contest Turhan Selçuk / Türkiye 1 June 2013

Theme: FREE
Conditions:
The competition is open to all cartoonists.
Cartoons submitted to the competition may have been published previously. However, should not have been awarded any other.
Technical allowed. Participate in the competition draws more than 3 cartoons. However, the works must be original. By the artist (wet signature) with the condition of the signing of digital printing products will be accepted.
Of works maximum size of 30x40 cm. should be.
Participants work in capital letters behind the name, surname, address, e-mail, and telephone number of the country should write should enclose a short biography.
Cartoons, until June 1, 2013 must be submitted to the address below.
Adress:
3. Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması
Milas Belediyesi Kültür Sanat Birimi Milas - Muğla / TÜRKİYE
The results of the competition will be announced on June 28, 2013.
Cartoons submitted to the competition will not be returned. Extent, can be used for cultural purposes prize or not, can be published. Participants are deemed to have accepted these terms and conditions. Turhan Selçuk House in Comic Works will be stored.
Selected by the jury, which will take place in the album owners of the works exhibited and sent to the cartoonists.
The award ceremony will be held on September 13, 2013. Worthy of being displayed on the same date and the award-winning cartoonist cartoons Comic House in the exhibition will be opened. The exhibition will remain open until September 27.
Award winners accommodation expenses will be covered. But the road at their own expense.
Jury:
Mohammad Tokat (Milas Mayor)
Kamil Masaracı (Cartoonist)
Nadia khiar (Cartoonist)
Cecile Bertrand (Cartoonist)
Gurbuz Dogan Eksioglu (Cartoonist)
Ahmet Büyükmehmetoğlu (Cartoonist)
Hatay Dumlupinar (Cartoonist)
Pelin Ünker (Cartoonist)
Bulent Örkensoy (Graphic Designer)
Prizes:
First Prize: $ 3,000
Second Prize: $ 2,000
Third Prize: $ 1,000
Other Special Awards: Various organizations, associations, newspapers, art magazines, trade unions, and Special Prizes offered by the agency.
Note: the jury meeting will be held on June 22, 2013.
MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ / KÜLTÜR – SANAT BİRİMİ
Tel: 0 252 5121416 – 136 Faks: 0 252 512 80 29
www.milas.bel.tr    info@milas.bel.tr 

BACK Back-Geri Back-Geri GERI

KARCOMICS MAGAZINE Web Site Copyrighted 2000-2012© By Ismail Kar All right reserved.