Merhaba Karikatürcü Dostlar,Bugün ve Saat KARcomics Sitemize Hoşgeldiniz

 

Updated/Yenilenme :

 

Sık Kullanılanlara Ekleyiniz/Add Favorite

Cartoon Contests-Karikatur Yarismalari- Cartoon competition

 4th International Tourism Cartoon Competition / Türkiye 18 January 2012

International Tourism Cartoon Competition is held with the cooperation of Anadolu University Research Center for Caricature Art, Association of Tourism Writers and Journalists (TUYED) and Anatolia: A Journal of Tourism Research. The objective of the competition, which was first held in 2009, is to examine tourism, which is one of the biggest sectors in the world, with its various dimensions. Also, the competition aims to put forward cartoonists’ aspects in terms of travelling population’s experiences and relations during their travel. In this respect, the main objective of this competition is to assess such topics, developments and experiences within the tourism industry as accomodation, transportation, food and beverage, recreation, sightseeing, museums, envirenment, tourist-resident relationships, from cartoonists’ point of view.
Competition is held annually and is open to all cartoonists from all over the world, both amateur and professional. Nearly 100 submitted works which get to the final elimination take place in the Cartoon Book and the reward ceremony of the competition is held in İstanbul.
Deadline for Submission: 18 January 2013

The competition is open to all amateur and professional cartoonists.
Theme: Resident* and tourist relationship
The topic of the Fourth International Tourism Cartoon Competition is resident (indigenous people) and tourist (vacationist) relationship.
Each performer is allowed to submit maximum three works.
The cartoons submitted to the competition may be prepared as original drawings, digital printings or computer printouts. The drawing technique is open-ended. Drawings may be colorful or black and white. On the other hand, performers are required to put signatures on their drawings.
Drawings must be minimum A4 (21x27,7cm) and maximum A3 (29.7x42.0cm) size and potential deformation during the sending process should be avoided. Participants are responsible for any deformation caused by the posting procedure.
Participants must write their names, surnames and addresses behind their drawings. Also, they must complete the Participant Information Form placed under submission page and send it together with their drawings.
Cartoons sent may be of the ones previously published somewhere but previously awarded cartoons are not allowed to submit.
Cartoons submitted for selection will be able to be printed in Anadolu University, Anatolia: A Journal of Tourism Research, Association of Tourism Writers and Journalists and in other printed materials of this organization such as books, catalogs, brochures, postcards, web sites and posters. All rights for any other publishing except these belong to the owner of drawing.
Some selected part of the cartoons submitted for selection will be published in the album. Cartoonists whose drawings published in this album will be sent a copy of the album.
Regardless of award-winning or taking place in the album, all the cartoons submitted for selection will not be returned and will be achieved in The Anadolu University Museum of Cartoon Art.
All the cartoonists participated in the competition are implied to agree on the conditions and regulations of the competition.
Award ceremony will be organized in April 2013 in Istanbul.
Cartoons can be sent by way of postal service or Cartoon Submission system(http://www.tourismcartoons.com/?p=18&l=en)
Submission deadline is 18 January 2013

Contact:
For Further Information
Nazmi KOZAK, Ph.D.
Anadolu University,
School of Tourism and Hotel Management,
Yunus Emre Campus,
26470 Eskisehir/TURKEY
Tel: +90 (222) 335-0580/2133 Fax: +90 (222) 335-6651 Gsm: +90 (532) 286-7584
E-mail: nkozak@anadolu.edu.tr

Postal Address:
Volkan GENCE
Anadolu University,
Eğitim Karikatürleri Müzesi,
Akcami Mah., Malhatun Sokak, No: 6,
Odunpazarı, 26030 Eskişehir/TURKEY

Important Dates

First Announcement Deadline for Submission Meeting of the Selection Committee Notification of Winners Award Ceremony

May 2012

18 January 2013

25 January 2013

March 2013

April 2013

Awards

Awards Prize
The Grand Award All inclusive holiday in a five star hotel in Turkey (7 days, 2 persons)
The Second Award All inclusive holiday in a five star hotel in Turkey (6 days, 2 persons)
The Third Award All inclusive holiday in a five star hotel in Turkey (5 days, 2 persons)
Professor Atila Özer Recognition Award All inclusive holiday in a five star hotel in Turkey (7 days, 2 persons)
Five Mansions

 4. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması / Türkiye 18 Ocak 2012

Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması, Anadolu Üniversitesi Karikatür Sanatını Araştırma ve Uygulama Merkezi, Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği ve Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi'nin işbirliğinde düzenlenmektedir. İlki 2009 yılında gerçekleştirilen yarışmanın amacı, dünyanın en büyük sektörlerinden biri olan turizmi çeşitli boyutları ile incelemektir. Tatil amacıyla seyahat eden bireylerin tatil sırasında yaşadıkları her türlü deneyimler ve ortaya çıkan ilişkiler üzerine karikatür sanatçılarının bakışını ortaya koymaktır. Bu bağlamda konaklama, ulaştırma, yeme-içme, eğlence, rekreasyon, gezme-görme, müzeler, çevre, turist-yerli ilişkileri, vb. turizm sektörü kapsamında yer alan konuların, gelişmelerin ve yaşanan deneyimlerin karikatür sanatçıları gözüyle değerlendirilmesi, bu yarışmanın temel amacını oluşturmaktadır.
Yarışma her yıl düzenlenmekte olup, amatör ve profesyonel dünyadaki bütün karikatür sanatçılarına açıktır. Yarışmaya katılan eserlerden finale kalan 100 dolayındaki karikatüre Karikatür Kitabı’nda yer verilmekte olup, yarışmanın ödül töreni İstanbul’da gerçekleştirilmektedir.

Katılım Koşulları:
Yarışma amatör ve profesyonel tüm karikatür sanatçılarına açıktır.
Her sanatçı en fazla üç eserle katılabilir.
Yarışmaya gönderilen eserler orijinal çizim, dijital baskı ya da bilgisayar çıktısıyla hazırlanmış olabilir. Çizim tekniği serbesttir. Renkli veya siyah beyaz olabilir. Ancak, eserlerin üzerine ıslak imzalarına yer vermeleri gerekmektedir.
Eserler en az A4 (21x27,7cm) en fazla A3 (29.7x42.0cm) boyutlarında olmalı ve postada zedelenmeyecek şekilde gönderilmelidir. Postadan kaynaklanacak kırılma ve bozulmaların sorumluluğu göndericiye aittir.
Katılımcılar eserlerinin arkasına ad, soyad ve adreslerini yazmalı ve karikatür gönderme sayfasına ilgili bilgileri ve küratörünü ekleyerek göndermelidir. İstenirse, posta yoluyla da yarışmaya katılınabilinir.
Gönderilen karikatürler herhangi bir yerde yayımlanmış olabilir, ancak daha önce bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.
Yarışmaya katılan karikatürler Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği ile bu organizasyon ile ilgili kitap, katalog, broşür, kartpostal, web siteleri ve afişlerde yayınlanabilecek bunun dışındaki tüm yayın hakları eser sahibinin olacaktır.
Yarışmaya katılan eserlerden seçilecek bir bölümü albüm olarak yayımlanacaktır. Albümde eseri yer alan her sanatçıya birer albüm gönderilecektir.
Dereceye girsin veya girmesin, albümde yer alsın veya almasın hiçbir eser iade edilmeyecektir ve tüm eserler Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesi arşivine alınacaktır.
Yarışmaya katılan bütün sanatçılar katılım koşullarını kabul etmiş sayılır.
Ödül töreni Nisan 2013 tarihinde İstanbul’da yapılacaktır.
Yarışmaya posta ile veya online sistem kullarak karikatür gönderilebilir.(http://www.tourismcartoons.com/?p=18&l=en)
Yarışmaya en son başvuru tarihi 18 Ocak 2013’dur.
İletişim:
Daha Fazla Bilgi için

Prof. Dr. Nazmi KOZAK
Anadolu Üniversitesi
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
Yunus Emre Kampüsü
26470 Eskişehir/TÜRKİYE
Tel: +90 (222) 335-0580/2133 Faks: +90 (222) 335-6651
Cep: +90 (532) 286-7584 E-posta: nkozak@anadolu.edu.tr
Posta Adresi:
Volkan GENCE
Anadolu Üniversitesi
Eğitim Karikatürleri Müzesi,
Akcami Mah., Malhatun Sokak, No: 6,
Odunpazarı, 26030 Eskişehir/TURKEY

Önemli Tarihler

İlk Duyuru Son Başvuru Tarihi Seçici Kurul Toplantısı Sonuçların Duyurulması Ödül Töreni

Mayıs 2012

18 Haziran 2013

25 Haziran 2013

Mart 2013

Nisan 2013

Ödüller

Ödüller Verilecek Ödüller
Birincilik Ödülü  7 günlük, iki kişilik her şey dahil tatil 
İkincilik Ödülü  6 günlük, iki kişilik her şey dahil tatil
Üçüncülük Ödülü  5 günlük, iki kişilik her şey dahil tatil 
Professor Atila Özer Özel Ödülü  7 günlük, iki kişilik her şey dahil tatil
Beş adet Mansiyon

Friday, June 1, 2012 1:13 PM / nazmikonak

 

BACK Back-Geri Back-Geri GERI

KARCOMICS MAGAZINE Web Site Copyrighted 2000-2012© By Ismail Kar All right reserved.