XXV Muestra internacional de las artes del humor
Espana 17 June 2018 @

OPEN CALL: XXV MIAH
XXV Muestra internacional de las artes del humor
Espana 17 June 2018
THE MOVEMENT AND STRUGGLES OF WORKERS
The General Foundation of the University of Alcalá, through the Instituto Quevedo del humor announces the XXV International Exhibition of Arts of Humor around the subject “Movements and struggle of workers”.
The General Foundation of the University of Alcalá, through the Instituto Quevedo del humor announces the XXV International Exhibition of Arts of Humor around the subject “THE MOVEMENT AND STRUGGLES OF WORKERS”. There will be more information about the subject in the website.
1.Participation is open to all the persons older than 18.
2 In order to participate in the Exhibition,every artist must send a piece on the theme THE MOVEMENT AND STRUGGLES OF WORKERS”. It can be a vignette, a comic strip or a caricature. Together with the piece, the authors must send the filled formulary attached to these requirements, that can also be found and sent online. The organization reserves the right to invite those authors that the organization members agree to consider important for the exhibition.
3 The works must be original and must be signed. They can be made with any technique and in any format,with maximum dimensions of A3 (297x420 mm). For digital works, they must be made in formats JPG or TIFF with a minimum resolution of 300 dpi, and they must be sent to miah@iqh.es or to the online form.
4 All pieces will be sent properly wrapped.It is recommended to protect them with flat cardboard. The organization won't take responsibility on any possible damage occurred during transportation. All shipping charges will be at the participant's expense.
5 All art pieces will be sent before June 15, 2018, by mail, online form, or to the following address: Fundación General de la Universidad deAlcalá Muestra Internacional de lasArtes del Humor C/ Nueva,4. 28801Alcalá de Henares Madrid (España)
It is essential to comply with the noted date for the adequate planning of the catalogue and design of the exhibition.
6 A Selection Comission will carry out a selection of the pieces submitted, that will be exhibited in the XXV Internacional Exhibition of theArts of Humor in september-november.
7 All pieces submitted will be kept at the Graphic Humour Archives of the General Foundation of the University of Alcalá, except specific indication to the contrary,for which the artist must write on the reverse of the piece “Devolución”. The authors who want a donation certificate must write "Certificado" on the reverse of the piece.
8 The submission of the piece means that the author authorizes the General Foundation of the University of Alcalá to reproduce it and exhibit it, as long as the name of the artist is displayed and the objective is the media coverage of the Exhibition and the rest of activities of the General Foundation of the University of Alcalá within the field of Graphic Humour and/or of this call (edition of catalogues, posters, leaflets, media coverage, web page,etc.),and in any case it generates any type of obligation on the author's part.
9 The organization will communicate through the Exhibition web page the list of participants with submitted piece and the list of selected pieces.
10 At the end of the exhibition in Alcalá, those people with selected pieces will receive a copy of the catalogue, which will be edited to mark the celebration of the Exhibition.
11 The organization reserves the right to not exhibit those pieces considered to infringe individual or collective rights.
12 The participants will be responsible before any claim on the authorship of the works. The organization will not be responsible before any claim made by a third party upon the violation of intellectual rights or property of the works.
13 The participation on this Exhibition means the acceptance of these conditions of entry.

30 Nisan 2018 18:24 / Instituto Quevedo del humor

XXV Uluslararası Sergi mizah sanat 
İspanya 17 Haziran 2018 @

AÇIK ÇAĞRI: XXV MYSE
XXV Uluslararası mizah sanat Sergisi
İspanya 17 Haziran 2018
İŞÇİLERİN HAREKETİ VE STRUGGLES
Quevedo Enstitüsü aracılığıyla Alcalá'daki Üniversitesi Genel Vakfı XXV Uluslararası Fuar konu etrafında Mizah Arts ruh "Hareketleri ve işçilerin mücadelesini" Duyurdu. 
Alcalá Üniversitesi Genel Vakfı, Instituto Quevedo del mizahı aracılığıyla XXV Uluslararası Mizah Sanat Sergisini “ÇALIŞANLARIN HAREKETİ VE MÜCADELELERİ” konulu anlattı. Web sitesinde konu hakkında daha fazla bilgi olacaktır.
1. Katılım 18 yaşından büyük herkese açıktır.
2 Sergiye katılabilmek için her sanatçı, “ÇALIŞANLARIN HAREKETİ VE STRUGGLES” konulu bir parça göndermelidir ”. Bir skeç, çizgi roman ya da karikatür olabilir. Parça ile birlikte, yazarlar bu gereksinimlere ekli doldurulmuş formülleri de göndermelidir, bunlar da çevrimiçi olarak bulunabilir ve gönderilebilir  Kuruluş, bu yazarları davet etmek için organizasyon üyelerinin önemli olduğunu kabul ettiklerini kabul etme hakkını saklı tutar.
3 Eserler orijinal olmalı ve imzalanmış olmalıdır. A3 (297x420 mm) boyutlarında herhangi bir teknikle ve herhangi bir formatta yapılabilirler. Dijital çalışmalar için, en az 300 dpi çözünürlükte JPG veya TIFF formatında yapılmalı ve miah@iqh.es veya çevrimiçi forma gönderilmelidir.
4 Tüm parçalar düzgün bir şekilde sarılmış olarak gönderilecektir. Düz karton ile korunmaları tavsiye edilir. Organizasyon, nakliye sırasında meydana gelebilecek olası hasarlardan sorumluluk almayacaktır. Tüm nakliye ücretleri katılımcının masrafına olacaktır.
5 Tüm sanat eserleri 15 Haziran 2018 tarihinden önce posta, online form ya da aşağıdaki adrese gönderilecektir: Fundación General de la Universidad deAlcalá Muestra Internacional de lasArtes del Humor C / Nueva, 4. 28801Alcalá de Henares Madrid (España)
Kataloğun uygun şekilde planlanması ve serginin tasarımı için belirtilen tarihle uyulması zorunludur.
6 A Seçim Komisyonu, eylül-kasım ayındaki Mizah Semtlerinin XXV Uluslararası Sergisi'nde sergilenecek olan eserlerin bir seçimini gerçekleştirecektir.
7 Gönderilen tüm parçalar, sanatçının “Devolución” parçasının tersi üzerine yazması gereken aksine, Alcalá Üniversitesi Genel Vakfı Grafik Mizah Arşivi'nde saklanacaktır. Bağış sertifikası isteyen yazarlar, parçanın tersine "Certificado" yazmalıdır.
8 Parçanın sunulması, yazarın adını ve sergisini sergilediği sürece, yazarın adı ve serginin medya kapsamı olduğu sürece Alcalá Üniversitesinin Genel Vakfına yetki vermesi ve sergilemesi anlamına gelir. Alcalá Üniversitesi Genel Vakfı'nın Grafik Mizah alanı ve / veya bu çağrının (katalog, poster, broşür, medya yayını, web sayfası, vb.) faaliyetleri ve her halükarda her türlü yazarın sorumluluğu.
Organizasyon, sergi web sayfası aracılığıyla, katılımcıların listesi ve seçilen parçaların listesi ile iletişim kuracaktır.
10 Alcalá'daki serginin sonunda, seçilen parçalara sahip olan kişiler, serginin kutlanmasına işaret edecek şekilde düzenlenecek katalogun bir kopyasını alacaklar.
11 Örgüt, bireysel veya toplu hakları ihlal ettiği düşünülen parçaları sergileme hakkını saklı tutar.
12 Çalışmanın yazarlığı ile ilgili herhangi bir iddiadan önce katılımcılar sorumlu olacaktır. Örgüt, fikri hakların veya eserlerin mülkiyetinin ihlali üzerine üçüncü bir tarafça yapılan herhangi bir iddiadan önce sorumlu olmayacaktır.
13 Bu Sergiye katılım, bu giriş koşullarının kabul edilmesi anlamına gelir.

30 Nisan 2018 18:24 / Instituto Quevedo del humor

KARCOMICS MAGAZINE Web Site Copyrighted 2000-2018© By Ismail Kar All right reserved.

.