Merhaba Karikatürcü Dostlar,Bugün ve Saat KARCOMİCS Sitemize Hoşgeldiniz

 

Updated/Yenilenme :

 

Sık Kullanılanlara Ekleyiniz/Add Favorite

Cartoon Contests-Karikatur Yarismalari- Cartoon competition

16th International Festival of Cartoon Zagreb 2 May 2011

16. Uluslararası Zagreb Karikatür Festivali 2 Mayıs 2011

Participation / Kurallar: 
The organizer of the 16th International festival of cartoon ZAGREB 2011 is the Croatian Cartoonist Association. The festival is opened for everyone regardless of nationality, age, sex, or profession. 
-16. Uluslararası Zagreb Karikatür Festivaline milliyeti, yaşı, cinsiyeti veya mesleği ne olursa olsun herkes katılabilir.
Theme :VICES (alcohol, smoking, adultery, gambling ...)
-Konu: Kötü alışkanlıklardan (alkol, sigara, zina, kumar ...) 
Entries / Katılım:
1. Original works and digital artwork will be accepted. Digital artwork is to be numbered in pencil on the front and pencil signed. Copies cannot be admitted.
-Özgün eserler ve dijital sanat eseri kabul edilecektir.Dijital sanat çalışmaları kalemle numaralandıktan ve imzalanmak şartıyla kabul edilecektir.Fotokopiler kabul edilmeyecektir.
2. Entries can be either black and white or coloured. 
-Katılımlar siyah beyaz veya renkli olabilir.
3. There should be the name, the surname and the adress on the reverse side of cartoons.
-adı, soyadı,adresler karikatürlerin arka tarafında olmalıdır.
4. The cartoons must not have been previously awarded on festivals.
-Karikatürler daha önce başka bir yarışma veya festivallerde ödül almamış olmalıdır.
5. Maximum 3 entries will be submitted.
-En çok 3 çalışma ile katılmak mümkündür.
6. Size of entries is A4 or A3 format. 
-Karikatürler en fazla A3,en az A4 ölçülerinde olmalıdır.
Deadline:Entry deadline is 2nd May 2011. 
-En son katılım tarihi:
2 Mayıs 2011
Address / Adres:
CROATIAN CARTOONIST ASSOCIATION
(HRVATSKO DRUŠTVO KARIKATURISTA)
SAVSKA CESTA 100
10000 ZAGREB, CROATIA 
Prizes and Awards / Ödül ve ödüller:
First Prize:1.000 EUR, Second Prize: 500 EUR, Third Prize: 300 EUR, Five Special mentions 
Exhibition:The exhibition will take place in Klovićevi dvori Gallery in Zagreb on 21st June 2011. 
Sergi.21 Haziran 2011 tarihinde Zagreb'de Klovićevi dvori Galerisi'nde gerçekleşecek. 
Other terms / Diğer şartlar: 
Authors of the works that qualify to the exhibition will receive a copy of the exhibition cataloque. 
-Çalışmaları sergilenenler serginin bir kopyası sergi katologu gönderilecektir.
Original works will be returned to the authors in the end of the exhibition cycle (in the second half of 2012) on explicit request only at the organizers expense. 
-Orijinal eserleri organizatörleri gider sadece açık istek üzerine (2012 yılının ikinci yarısında) sergi döngüsünün sonunda yazarlara iade edilecektir. 
The organizer keeps the right to reproduce the works sent to the festival, Zagreb 2011, as the advertising material without being obliged to pay a fee to an author whose work may be used. 
-Organizatörü olan çalışma kullanılabilir bir yazar için bir ücret ödemekle yükümlü olmaksızın reklam malzemesi olarak festival, Zagreb 2011, gönderilen eserleri çoğaltmak hakkını saklı tutar. 
The prize-winning works become property of the organizer. 
-Ödül kazanan çalışmalar organizasyonun malı olacaktır
.

Entry Form / Giriş Formu:
Entry form download click here / Giriş formunu indirmek için tıklayınız...

BACK Back-Geri Back-Geri GERI

KARCOMICS MAGAZINE Web Site Copyrighted 2000-2011© By Ismail Kar All right reserved.