19. Olive Festival, 9. International “OLIVE” Cartoons Contest / Cypriot 30 April 2020 @ P

KYRENIA MUNICIPALITY CYPRIOT – TURKISH CARTOONIST ASSOCIATION 19. OLIVE FESTIVAL INTERNATIONAL OLIVE HUMOR FESTIVAL 9. INTERNATIONAL CARTOON CONTEST – 2020 Terms And Conditions Of Participation (Kyrenia – Cyprus)
1 – The contest is open to all (over 18 years) amateur or professional cartoonist or any one who could submit a cartoon regardless individual's race, gender, religion, national origin, disability, sexual orientation, age, or other protected characteristic. 
2 – THEMES: 
A) Olive: Olive, Olive and Time, Olive and History, Olive and Mythology, Olive and Technology, Olive and Cyprus, Olive and Life, Olive and Peace, Olive and Conflict, Olive and War, Olive and Health, Olive and Women, Olive and Men, Olive and Children, Olive Oil, Olive Branch, Olive Tree, Benefits of Olive, Olive and Olive Mill/Press, Banning of Uprooting, Burning and Cutting Down Olive Trees and so forth.
B) Free Subject: Any topic can be drawn.
3 – All Submissions must be in the form of cartoon. Any painting or illustrations will not be accepted and will be disqualified. Cartoons must be without words
4 – All submissions must be originals. Submission dimensions: A4 or A3 in any color or black and white. Each entrant must provide name and surname, address, phone number including country code, and email address on the back of the submission; each entrant should also provide short background and a photo (optional) on a separate A4.
5 – Submission of materials, which has previously been submitted and or presented and or published elsewhere, is welcomed providing copyright is not infringed, however previously any award wining material cannot be submitted.
6 – All work submitted for evaluation by the International Selection Committee and work of finalist will be published at official web page of the contest. In addition submissions will be reviewed and evaluated for plagiarism by international associations. If Plagiarism detected and or any previously award wining material submitted, submissions will be canceled and the next eligible entry will be considered for the prize.
7 – It is possible to participate in the contest with two works in both sections. 
(2 + 2 = 4) However, one participant receives only one prize per episode. If any cartoonist has won the Grand Prize, he cannot receive another prize in that department.
8 – All submission must be received by APRIL 30, 2020 at the address provided below.
9 – All submission, awarded or not, will be kept and archived by Cypriot – Turkish Cartoonist Association at the newly established “International Cyprus Cartoon Museum.”
10 – All prize winner submissions and selected works by the Steering Committee will be published in a album. In addition, the 19th Olive Festival will be exhibited in 2020.
11 – The results of the contest will be published thru media and prizing winning entrants will be informed by contact information provided.
12 – The transportation and accommodation expenses of the winners of the Grand Prize and First Prize will be covered by Kyrenia Municipality. The prize – winning cartoonist must respond to the prize ceremony invitation within 10 days. The responses outside of 10 days are not considered.
13 – The Kyrenia Municipality and Cypriot – Turkish Cartoonist Association will have the publishing rights to exhibition, publish or print, in any media or format, any or all submissions.
14 – All persons entering the contest agree that the rules of the contest as set out in these terms and conditions are binding on them. And all submissions could be published and printed by the Kyrenia Municipality and Cypriot – Turkish Cartoonist Association as set out in these terms and conditions without any future compensation.
15 – For the exhibition and album, digital works can be sent to the following email address: olivecartoons@gmail.com Digital works are excluded from prizes.
PRIZES:Grand Prize: 1.500 Euro + Golden Olive Statue + Diploma.
OLIVE THEME: 
First Prize: 750 Euro + Golden Olive Statue + Kyrenia Municipality Prize (Diploma)
Second Prize: Silver Olive Statue + Cyprus Turkish Cartoonists Association Prize (Diploma)
Third Prize: Bronze Olive Statue + Olive Festival Prize (Diploma)
50 Finalist Prize 
FREE THEME:
First Prize: 750 Euro + Golden Olive Statue + Kyrenia Mayor Special Prize (Diploma)
Second Prize: Silver Olive Statue + Olive Humor Festival Prize (Diploma)
Third Prize: Bronze Olive Statue + Erten Kasımoğlu Special Prize (Diploma)
50 Finalist Prize
DEADLINE: April 30,2020
SUBMISSION ADDRESS:
Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği
9. Uluslararası Karikatür Yarışması
Posta Kutusu: 87 (Post Code: 99000)
Lefkoşa – Kuzey Kıbrıs (Via Turkey)
Web Page:click here...>>
Steering Committee
Kyrenia Municipality Cypriot – Turkish Cartoonist Association

1 Oca 2020 03:43 7 Hüseyin Çakmak

19. Zeytin Festivali 8. Uluslararası “ZEYTİN” Karikatürleri Yarışması / Kıbrıs 30 Nisan 2020 @ P

GİRNE BELEDİYESİ KIBRIS TÜRK KARİKATÜRCÜLER DERNEĞİ 19. ZEYTİN FESTİVALİ ULUSLARARASI ZEYTİN MİZAH ŞENLİĞİ 9. ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI 2020 Katılım Koşulları (Girne – Kıbrıs)
1 – Bu yarışma – din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın – 18 yaş üstü amatör veya profesyonel tüm Dünya karikatürcülerine veya karikatür çizebilen herkese açıktır.
2 – KONULAR:
A) Zeytin; Zeytin ve Zaman, Zeytin ve Tarih, Zeytin ve Mitoloji, Zeytin ve Teknoloji, Zeytin ve Kıbrıs, Zeytin ve Hayat, Zeytin ve Barış, Zeytin ve Savaş, Zeytin ve Sağlık, Zeytin ve Kadın, Zeytin ve Adam, Zeytin ve Çocuk, Zeytin Ağaçlarının Kesilmesine Karşı Karikatürler, Zeytin Yağı, Zeytin Dalı, Zeytin Ağacı, Zeytin’in Yararları, Zeytin ve Yağ Değirmenleri vd.
B) Serbest Konu; Herhangi bir konu çizilebilir.
3 – Yarışmaya gönderilecek eserler karikatür tarzında olmalıdır. Resim veya illüstrasyon tarzındaki eserler kabul edilmez. Karikatürler yazısız olmalıdır.
4 – Yarışmaya gönderilecek eserler orijinal olacaktır. Ölçü: A4 veya A3. Siyah – beyaz veya renkli. Her katılımcı isim, soy isim, adres, telefon, e-posta adresini karikatürün arkasına yazacak; fotoğraf ve kısa özgeçmiş gönderecektir.
5 – Yarışmaya gönderilecek eserlerin önceden yayınlanmış olmaları önemli değildir ancak, daha önce herhangi bir etkinlikte ödül kazanmamış olmalıdır.
6 – Uluslararası Seçici Kurul Üyeleri’nin değerlendirmesine sunulan ve finale kalan eserler, yarışmanın resmi web sayfasında yayınlanacak; karikatürcülerin, karikatürcü örgütlerinin, benzer – taklit – çalıntı karikatürlere karşı oluşturulan uluslararası organizasyonların dikkatine ve itirazına getirilecektir. Herhangi bir karikatürün çalıntı – taklit veya benzer olduğu veya daha önce başka bir yarışmada ödül aldığı (yayınlandığı tarih ile) belgelendiği taktirde, o karikatür iptal edilir ve bir sonraki yüksek puanı alan karikatür dikkate alınır. 
7 – Yarışmaya her dalda (Zeytin veya Serbest) en çok ikişer eser ile katılmak mümkündür (2 + 2 = 4) ancak, bir katılımcıya her bölümde birden fazla ödül verilmez. Ayrıca, herhangi bir çizer Büyük Ödül’ü hangi bölümde kazanmışsa, o bölümde ikinci bir ödül alamaz.
8 – Eserler en geç 30 NİSAN 2020 tarihine dek, aşağıda belirtilen adrese gönderilmiş olmalıdır. 
9 – Gönderilecek karikatürler – ödül alsın veya almasın – geri iade edilmeyecek; Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından oluşturulacak “Uluslararası Kıbrıs Karikatür Müzesi”nin arşivine kalacaktır.
10 – Yarışmada ödül kazanan eserlerin yanısıra, Düzenleme Kurulu’nun uygun göreceği eserler bir albüm halinde yayınlanacak ve 19. Zeytin Festivali 2020 kapsamında sergilenecektir.
11 – Yarışma sonuçları, ödül kazanan çizerlere ve basın – yayın organlarına iletilecektir.
12 – Yarışmada (bu şartname kapsamında belirtilen) Büyük Ödül’ü ve her iki bölümde Birincilik Ödülleri’ni kazanan çizerlerin ödül törenine katılmaları için gerekli ulaşım ve konaklama giderleri Girne Belediyesi’nce karşılanacaktır. Ödül töreni için yapılacak davete 10 gün içerisinde yanıt verilmemesi durumunda, ödül kazanan çizerler, bu maddede garanti edilen ulaşım ve konaklama giderlerinden yararlanamaz.
13 – Yarışmaya gönderilen tüm karikatürler, Girne Belediyesi veya Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından sergi, kart, poster, albüm, gazete, dergi, kitap, CD ve benzeri teknikler ile basılıp çoğaltılabilecektir. 
14 – Katılımcılar yarışmaya eser göndermekle, yarışma koşullarını kabul ettiklerini ve gönderdikleri eserlerin bu şartnamede belirtilen yerlerde kullanımı halinde, gelecekte herhangi bir maddi tazmin istemeyeceklerini kabul etmiş olacaklardır. 
15 – Sergi veya albüm için, dijital eserler şu adrese gönderilebilir: olivecartoons@gmail.com Gönderilecek dijital eserler ödül kapsamına alınmaz.
ÖDÜLLER: 
Büyük Ödül; 1.500 Euro + Altın Zeytin Heykeli + Diploma.
ZEYTİN KONULU BÖLÜM:
Birincilik Ödülü; 750 Euro + Altın Zeytin Heykeli + Girne Belediyesi Ödülü (Diploma)
İkincilik Ödülü ; Gümüş Zeytin Heykeli + Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Ödülü (Diploma)
Üçüncülük Ödülü; Bronz Zeytin Heykeli + Zeytin Festivali Ödülü (Diploma)
50 Çizere Finalist Ödülü
SERBEST KONULU BÖLÜM: 
Birincilik Ödülü; 750 Euro + Altın Zeytin Heykeli + Girne Belediye Başkanı Özel Ödülü (Diploma)
İkincilik Ödülü; Gümüş Zeytin Heykeli + Zeytin Mizah Şenliği Ödülü (Diploma)
Üçüncülük Ödülü; Bronz Zeytin Heykeli +Erten Kasımoğlu Özel Ödülü (Diploma)
50 Çizere Finalist Ödülü
EN SON KATILIM: 30 NİSAN 2020
GÖNDERİM ADRESİ:
Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği
9. Uluslararası Karikatür Yarışması
Posta Kutusu: 87 (Posta Kodu: 99000)
Lefkoşa – Kuzey Kıbrıs
Web sayfası: tıklayın...>>
Düzenleme Komitesi
Girne Belediyesi - Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği

1 Oca 2020 03:43 7 Hüseyin Çakmak