KARCOMICS MAGAZINE Banner

 
 

Merhaba Karikatürcü Dostlar,Bugün ve Saat KARcomics Sitemize Hoşgeldiniz

 

ISMAILKARTOONS

Updated/Yenilenme :

Sık Kullanılanlara Ekleyiniz/Add Favorite

Cartoon Contests-Karikatur Yarismalari- Cartoon competition

27. AYDIN DOĞAN ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI 2010 - TÜRKİYE

• Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması her yıl Türkiye’de Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenmektedir.
• Yarışma, tüm ülkelerin profesyonel ve amatör karikatüristlerine açıktır.
• Seçiciler Kurulu uluslararası üyelerden oluşmaktadır. Kurul, Haziran 2010’da toplanacaktır.
• XXVII. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın ödül töreni Ekim 2010’da İstanbul’da yapılacaktır.
yarışma şartları:
1) Yarışma serbest konuludur.
2) Yarışmaya orijinal karikatürle katılınır. Karikatürler bilgisayar çıktısı olarak gönderilecekse orijinal imzalı (ıslak imzalı) olması gerekmektedir. Fotoğraf, fotokopi vs. kabul edilmeyecektir.
3) Gönderilen karikatürler en fazla A3 (29,7 x 42 cm) ebadında olacaktır.
4) Yarışmaya katılanlar, ekteki veya
www.aydindoganvakfi.org.tr adresinde yayınlanan katılım formunu doldurarak, kısa özgeçmişlerini ve bir fotoğraflarını eserleriyle birlikte:Aydın Doğan Vakfı, Oymacı Sokak, No: 15, Altunizade 34662 İstanbul / Türkiye
adresine göndereceklerdir.
5) Eserin postada zarar görmesinden Vakıf sorumlu değildir.
6) Yarışmaya katılıp ödül kazanan karikatürler iade edilmeyecektir.
7) Katılımcı, katılım formunu doldurmakla yarışmaya katılacağı karikatür(ler) üzerinde haiz olduğu ve FSEK’nun 21. - 25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarını, bunların 3. kişilere devir haklarını da kapsar şekilde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın Aydın Doğan Vakfı’na devrettiğini, Aydın Doğan Vakfı’nın söz konusu karikatürü(leri) sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin olduğunu peşinen beyan ve kabul etmektedir.
8) İlk üç dereceye girenlerin, ödül törenine gelmeleri için gereken yol ve konaklama giderleri Vakıf tarafından karşılanacaktır.
9) Ödül alamayan karikatürler, sahipleri yazılı olarak isterlerse, iade edilecektir.
10) Yarışmaya son katılma tarihi 3 Mayıs 2010 Pazartesi günüdür.
11) Yarışmamızda jüri üyeliği yapan sanatçılar yarışmaya katılamazlar.
ödüller:
Birinci: 8 000 ABD Doları ve Aydın Doğan Vakfı Birincilik Ödülü
İkinci: 5 000 ABD Doları ve Aydın Doğan Vakfı İkincilik Ödülü
Üçüncü: 3 500 ABD Doları ve Aydın Doğan Vakfı Üçüncülük Ödülü
Başarı Ödülü: 500 ABD Doları ve Aydın Doğan Vakfı Başarı Ödülü
(Eşitlik halinde, parasal ödüller bölüştürülebilir. En az 5, en çok 12 sanatçıya Başarı Ödülü verilecektir.)
ÖDÜLLER:
Birinci: 8 000 ABD Doları ve Aydın Doğan Vakfı Birincilik Ödülü
İkinci: 5 000 ABD Doları ve Aydın Doğan Vakfı İkincilik Ödülü
Üçüncü: 3 500 ABD Doları ve Aydın Doğan Vakfı Üçüncülük Ödülü
Başarı Ödülü: 500 ABD Doları ve Aydın Doğan Vakfı Başarı Ödülü
(Eşitlik halinde, parasal ödüller bölüştürülebilir. En az 5, en çok 12 sanatçıya Başarı Ödülü verilecektir.)  Katılım Formu...>>
PDF   Etiket...>>

27th Aydın Doğan International Cartoon Competition 2010

* The Aydın Doğan International Cartoon Competition is held every year in Turkey by the Aydın Doğan Foundation.
* The competition is open to professional and amateur cartoonists from all over the world.
* The Jury, composed of foreign members, will meet in June 2010.
* The XXVII. Aydın Doğan International Cartoon Competition will be celebrated with an award ceremony in October 2010 in Istanbul.
Participation Rules
1) Choice of subject is free.
2) Only original cartoons or internet print outs signed by the cartoonists will be accepted for the competition. Photographs, photocopies, etc... will not be accepted.
3) Size of cartoons should not exceed 29.7 x 42 cm (A3 paper size).
4) Participants are expected to send the filled out
participation form, with a short curriculum vitae and a photograph, together with their cartoons. Please find the form attached to the competition booklet and posted on   www.aydindoganvakfi.org.tr . The documents should be sent to:Aydın Doğan Foundation, Oymacı Sokak, No:15, Altunizade 34662, Istanbul / Turkey.
5) The Foundation will not be responsible for any damage that may occur during postage and handling.
6) Award-winning cartoons will not be returned to the artists.
7) By filling out the participation form, the participant declares and accepts in advance that (s)he hands over the financial rights (s)he holds over the cartoons vis-à-vis the public to the Aydın Doğan Foundation without limitations on location, time period and number including assignment to third parties under Articles 21-25 of the Law on Intellectual Property Rights for publication. (S)he agrees that the Aydın Doğan Foundation may use such cartoons, exhibit them, keep them in its archives and publish them on the Internet or through other media.
8) The Foundation will cover the travel and accommodation expenses of the first three prize-winning cartoonists for the award ceremony in Turkey.
9) Cartoons which do not win awards will be returned to the artists upon written request.
10) Deadline for entries is Friday,
May 3rd, 2010.
11. Former jury members can not participate in the competition.
The Prizes
First Prize : 8000 US Dollars and the First Prize of the Aydın Doğan Foundation
Second Prize : 5000 US Dollars and the Second Prize of the Aydın Doğan Foundation
Third Prize : 3500 US Dollars and the Third Prize of the Aydın Doğan Foundation
Awards of Success : 500 US Dollars and the Award of Success of the Aydın Doğan Foundation
(In the event of a tie, the prizes may be shared equally among the winners. A minimum of 5 and maximum of 12 success awards will be granted.)
Aplication form..>> PDF

Postal stickers...>>

ismailkar e-mail

BACK Back-Geri Back-Geri GERI

 

KARCOMICS MAGAZINE Web Site Copyrighted 2000-2010© By Ismail Kar All right reserved.