GAZA AID CARTOONS and STOP ISRAEL!!!

değerli dostlarım,
dün, filistin halkına Türkiye tarafından gönderilen gıda ve yardım malzemeleri yüklü gemilerine israil ordusu ve askerleri tarafından uluslararası deniz alanında acımasızca askeri saldırı yapılmış olup masum insanlarımız katledilmişlerdir...
16 ölü olduğu duyumu alınmış olsa da henüz tam olarak sayısı belirlenememiş ölü ve yaralılar (gazeteciler,medya ve gönüllü yardım kuruluşu üyeleri ) ve 480 kişi ise tutuklanarak israil cezaevlerine konulmuştur. israil devleti filistin halkının yok olması için elinden gelen her türlü kötülüğü yapmaktadır. Olan bitenlere son zamanların popüler sözü "global" dünya duyarsız kalmaktadır. konu ile ilgili olarak siz dünya karikatürcülerini çizgileri ile yardıma çağırıyoruz... 
sevgi ve saygılarımızla
karcomics magazine            iskocus@gmail.com

My dear friends,
Tuesday, Turkey sent by the Palestinian people of food and relief supplies from ship side to the Israeli army and troops from the international sea area and innocent people were brutally attacked our soldiers have been killed ...
16 dead, though the sensation was taken as yet determined the number of dead and wounded Groups of (journalists, media and members of voluntary aid agencies) and that 480 people were arrested and placed in the Israeli prisons. the state of Israel for the destruction of the people of Palestine from the hands are doing all kinds of evil. People who bit the last time the popular word "global" the world remains indifferent. as a cartoonist in the world related to the subject line, you are invited to help with ...
With our love and respect
karcomics magazine    
iskocus@gmail.com   translate : google

GAZA AID CARTOONS and STOP ISRAEL!!!

10 June 2010 18:38 / Effat MOHAMMED

Wed, June 9, 2010 9:14:08 PM / Hossein KAZEM

08 Haziran 2010 09:14 / Raşit YAKALI

08 June 2010 / Baker ALHASHKI

07 Haziran 2010 10:14 / İ. Serdar SAYAR

06 Haziran 2010 04:06 / Coşgun GÖLE

06 Haziran 2010 14:28 / Aswini Kumar RATH

05 Haziran 2010 14:51 / Israel threatens to board the Rachel Corrie- carlos Latuff

04 Haziran 2010 08:51 / Raşit YAKALI

04 Haziran 2010 10:23 / Vahit AKÇA 

04 Haziran 2010 00:15 / Ekrem BORAZAN

02 Haziran 2010 01:34 / Ardeshir QAZANFARY

Israeli Attack on Gaza Aid Flotillar

Tamer YOUSSEF

Murat İLHAN

02 Haziran 2010 23:07 / Birol ÇÜN

02 Haziran 2010 22:04 / Hikmet CERRAH

02 Haziran 2010 21:56 / Ekrem BORAZAN

02 Haziran 2010 00:35 / Hamed NABAHAT

Adın Batsın İsrail...

02 Haziran 2010 21:41 / Murat GÖK

02 June 2010  / Khaled KAMEL

02 Haziran 2010 03:55 / Emre YILMAZ

02 June 2010 / Fawzy MORSYN

02 Haziran 2010 09:37 / Raşit YAKALI

02 Haziran 2010 15:17 / Oğuz GÜREL

02 Haziran 2010 16:42 / Vahit AKÇA

02 Haziran 2010 12:29 / Azrail !!! - Kürşat ZAMAN

 02 June 2010 / Baker ALHASHKI

02 Haziran 2010 18:27 / Çoşgun GÖLE

02 Haziran 2010  / Akdağ SAYDUT

Şiddete Hayır!   No to Violence!

02 Haziran 2010 03:55 / Emre YILMAZ

 02 June 2010 / Smaiel Gholami Hajiabadi

01 June 2010 22:03 / Homayoun ABDOLRAHIMI

Khaled KAMEL

Dear friend Ismailkar merhaba
I was very sad , I wish peace for Palestinian People and Peace for the world. 
Best wishes
Shahid atiqullah  
www.afghancartoon.com   01 June 2010 21:00

01 Haziran 2010 09:17 / Raşit YAKALI

01 Haziran 2010 16:24 / Vahit AKÇA

01 Haziran 2010 16:49 / Murat YILMAZ

Tue, June 1, 2010 7:51:43 PM / Hossein KAZEM

01 Haziran 2010 16:24 / Vahit AKÇA

27.Aydın Dogan Cartoon Contest 2010, Grand Prix Ahmet ÖZTÜRKLEVENT

31 May 2010 / Baker ALHASHKI

31 Mayıs 2010 / İsmail DOĞAN

31 Mayıs 2010 10:05 / Oğuz GÜREL

ana sayfa  home

ismailkar e-mail

KARCOMICS MAGAZINE Web Site Copyrighted 2000-2010© By Ismail Kar All right reserved.