KARCOMICS MAGAZINE Banner

Bulgar Karikatür  Sanatçılarının  Karikatürleri Eskişehir'de...

30 Eylül 2009 - 30Ekim 2009 

Gabrovo Mizah ve Hiciv Evi Müzesi ile Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesi tarafından düzenlenen “Bulgaristan Karikatürleri Sergisi” 30 Eylül Çarşamba günü açılıyor.
Sergide, Bulgar karikatürcülerin “Avrupa Birliği” konusundaki eserleri var.
Avrupa kıtasında 6 ülke 1958 yılında “Avrupa Birliği” sürecini başlatan ilk tohumları atarlar. Amaç: bu birliktelik ile istikrar ve refah yayılacak, demokrasi, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü hakim kılınacak, ekonomi serbest piyasa koşullarında gelişecek ve Avrupa’nın dünya sahnesindeki ağırlığı artacak.
Bu idealist düşünce bir çok ülke tarafından benimsenir, üye olmak için başvurular yıldan yıla artar. Kabul edilen üye sayısı 27’ye ulaşır.
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra diğer Avrupa ülkeleri gibi Bulgaristan ve Romanya da Birliğe dahil olmak ister. 90'ların başında üyelik başvurusunda bulunur. Her iki ülke de 1 Ocak 2007’de üyeliğe kabul edilir.

Bu gün kimileri, genişleme sürecinin istikrar ve refahı kıtanın geneline yayarak Avrupa Birliği tarihinin en başarılı politikası olduğunu savunmakta, kimileri de bu genişlemeye karşı gelerek sayının çok aşırı olduğunu ileri sürmektedir.
Bu tartışmaların yaşandığı ortamda acaba üyeliğe yeni kabul edilen Bulgaristan’ın karikatürcüleri neler düşünüyor?
Avrupa Birliği'nin Balkanlar ve Karadeniz'e bakan yüzü olan Bulgaristan’da sıkıntılar bitti mi? Sosyalist sistemden çıkarak, piyasa ekonomisine geçmeye çalışan bu ülkede, istenilen sonuca ulaşıldı mı? Tarım sektörü ve adalet sisteminde yapısal sorunlar çözüldü mü? Bulgaristan vatandaşları üyeliğe kabul ile umulan fırsatlardan yararlanabildi mi? Bulgaristan vatandaşları Batı Avrupa ülkelerinde serbest dolaşım ve çalışma haklarına kavuşabildi mi?
Tüm bu konuları irdeleyen 17 Bulgar karikatürcü her biri üçer karikatür çizerek görüşlerini ortaya koyuyorlar.
Bulgaristan’ın dünya çapında ün yapmış Gabrovo Mizah ve Hiciv Evi Müzesi’nin organizasyonu ile düzenlenen Bulgaristan Karikatürleri Sergisi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesi’nin 2009-2010 sanat sezonunun ilk etkinliği olarak 30 Eylül 2009 Çarşamba günü açılıp 30 Ekim’e kadar devam edecek.
Bulgaristan Karikatürleri Sergisi’nde eserleri yer alan karikatürcüler:
Alla Chavdar Georgiev, Anatoliy Stankulov, Valentin Georgiev, Vaselin Zidarov, Dechko Nikolov, Zhivko Tenev, Ivailo Tsvetkov, Ivan Kutuzov- Kuti, Ilian Savkov, Lyubomir Mihailov, Plamen Penev, Rumen Dragostinov, Svetlin Stefanov, Stoyan Dechev, Hristo Komarnitski, Tsocho Peev , Chavdar Nikolov

Gabrovo Mizah ve Yergi Evi Müzesi

Bulgaristan’ın Gabrovo kentinde kurulmuş bulunan Mizah ve Hiciv Evi (House of Humour and Satire), 1 Nisan 1972 yılında faaliyete geçmiş Avrupa’nın en büyük ve en zengin karikatür müzesidir. Burada “Dünya dönüyor, çünkü gülüyor” sloganı ile binlerce yazar, çizer ve mizahsever bir araya gelerek mizahı yaşama / yaşatma olanağına kavuşmaktadır. Bugün Mizah ve Yergi Evi; 17 300 sanatçı, yazar ve benzeri kimseler ile aktif bir iletişim içindedir. Bu iletişim sayesinde gerçekleştirilen bilgi alışverişi “Halk Mizahı” koleksiyonunun durmadan genişlemesini olanaklı kılarken, yeni sergi, yayın ve araştırmalara da önayak olmaktadır.
Yapılan titiz çalışmalar, 460 000 sanat eseri, (35 000 grafik çalışması, 2 000in üzerinde tablo ve heykel) birikimini oluşturmuştur.
Mizah ve Hiciv Evi’nin kütüphanesinde 35 dilde 26 000 kitap ve dergi bulunmaktadır. Dünya üzerindeki 44 ülkenin 113 kütüphanesi ile iletişim içerisindedir.
Gabrovo’daki bu müzede, toplam 8 000 metrekare alandaki 10 sergi salonunda kişisel sergiler, karma sergiler, ulusal ve uluslararası sergiler yapılmaktadır. Modern görsel ve işitsel cihazlarla donatılmış bu salonlarda grafik, karikatür, yergisel tablo, heykel, fotoğraf, karnaval ve tören maskları, kostüm ve duvar resimleri sergilenmektedir.
Mizah ve Hiciv Evi kurulduğundan beri çeşitli yayınlar yaparak tüm dünyaya dağıtmaktadır. Bunlar arasında “A PROPOS” mizah ve yergi dergisi, bulgarca, ingilizce, fransızca ve rusça dillerinde yayınlanmıştır.
20 dilde 43 baskı yapan “Gabrovo Anekdotları Kolleksiyonu” iki yılda bir yapılan “Mizah ve Hiciv Yarışması” katalogları, “Dünyanın 106 Modern Karikatürcüsü” albümü, çeşitli ülkelerden derlenen 2 000 fıkrayı içeren “Şaka” adlı kitabı ve “Uluslararası Hitar Petar Edebiyat Yarışması”nda ödül kazanan mizah yazarlarının çalışmaları, yayın alanında yapılan önemli etkinliklerdir.
Mizah ve Yergi Evi, iki yılda bir Mayıs ayında “Uluslararası Mizah ve Hiciv Festivali” düzenlemektedir. Festivalde karikatür, resim, heykel, yergisel grafik, mizahi çizim, fotoğraf ve edebi eserler sergilenmektedir. Bu eserler bir yarışma jürisi tarafından değerlendirilerek ödüllendirilmekte, en önemli esere Altın Ezop heykelciği verilmektedir.
1973 yılında Erdoğan Bozok ülkemize ilk Altın Ezop’u getirmiştir. Bu dalda verilen alt ödüller de bulunmaktadır.
Yine iki yılda bir yapılan “Hitar Petar Mizahi ve Yergisel Yayınlar Yarışması” da bu festival içerisinde düzenlenmektedir. Aziz Nesin de bu dalda ödül kazanmıştır.
Uzun ve kısa metrajlı komedi filmlerinin yarıştığı “Uluslar arası Komedi Filmleri Festivali”ni de düzenleyen Mizah ve Yergi Evi, komedi filmleri yapımcılarını desteklemek için yaptığı bu festivalin sonunda, başarılı filmlere “Charli Chaplin Heykelciği” vermektedir.
Burada yapılan bir başka yarışma da “Bulgar Ulusal Fıkra ve Öykü Anlatma Yarışması”dır. Bulgaristan’daki geleneksel folklorik mizahı desteklemek amacıyla düzenlenmektedir. En iyi öykü anlatıcısı ödüllendirilmektedir.
Mizah ve Hiciv Evi’nde 1985 yılında açılan bir de tiyatro vardır. Burada mizah ve yergi içeren müzik, dans ve tiyatro oyunu çalışmaları yapılmakta, bu alanda yeni yorum ve araştırmalar denenmektedir.
Bu müzenin arşivinde Türk sanatçılarından Erdoğan Bozok, Semih Balcıoğlu, Turhan Selçuk, Erdoğan Başol, Tan Oral, Semih Poroy, Kamil Masaracı, Yalçın Çetin ve daha başka Türk karikatürcülerinin eserleri bulunmaktadır. Ayrıca 2007 ve 2009 yıllarında yapılan son iki bienalde Atila Özer ve Sadettin Aygün’ün ortak çalışmaları olan üç boyutlu karikatürlere heykel ödülleri verilmiştir.

Bulgaristan Karikatürleri Sergisi

Açılış: 30 Eylül 2009 Çarşamba Saat: 17.30
Yer: Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesi
Akcami Mh. Malhatun Sk. No:6 Odunpazarı ESKİŞEHİR
Sergi Süresi: 30 Eylül 2009 – 30 Ekim 2009

Eğitim Karikatürleri Müzesi

ekm

ana sayfa   

  home

ismailkar e-mail

KARCOMICS MAGAZINE Web Site Copyrighted 2000-2009© By Ismail Kar All right reserved.