KARCOMICS MAGAZINE Banner

 
 

Merhaba Karikatürcü Dostlar,Bugün ve Saat KARcomics Sitemize Hoşgeldiniz

 

ISMAILKARTOONS

 

Updated/Yenilenme :

Sık Kullanılanlara Ekleyiniz/Add Favorite

Cartoon Contests-Karikatur Yarismalari- Cartoon competition

4th International Don Quichotte Cartoon Contest 2009
“Integration/Assimilation”

The word „Integration“ in dictionary means coalescence, cohesion and adaptation. „Assimilation“ contains the meanings of alteration, resembling each other or adjusting oneself. These conseptions which seem as if they are different from each other build the parts of a complement especially in migration countries. Also one of them is the entity reason of the other one.
Nowadays neither the immigrants can accommodate to the society where they live nor they can live their own ethnic cultures freely. At the process of accommadition to the society of immigrants where live it can be possible that they are assimilated as much they diverge from their own culture also that they become estranged. But the real meaning of „integration“ is to be able to live in a country without losing self-identity. Whatever the ethnic origin of the person, the society accord the right of protection of his ethnic culture and language. Otherwise there is an „assimilation“ in other words „obligatory alteration“.
In social life „ideal person“ is who embrace the other cultures and folks. Our goal is that the societies do not confuse „adaptation“ and „alteration“ conceptions and that they provide that people maintain their cultures freely. The aim of our cartoon contest is to actualize this synthesis which can not actualize in real terms- through the cartoon art and to convey the required messages to the immigrant countries.
The Rules of Competition:
1) The participation in contest is possible only by Internet.
2) At most three cartoons can be sent..
3) The participating work may have been published neither with another competition presented nor on any way. With an offence, the deprivation of the achieved prices is the result.
4) The designs are to be drawn in A3-Size to deliver in 300 dpi dissolution and in JPEG format. They know both and black-and-white, and to be colored, the coloured representation is exactly the same as the colortechnical treatment of the work is incumbent on not a containment.
5) The sent cartoons are issued first on the web pages of the “Don Quichotte” under the column “Today”. Thus the work those is excluded the regulation to contradict, promptly from the competition. Thus in the past
the pretty often experienced unauthorized counterfeit, of a work is avoided. 6) Deadline for the participation to the contest: 1 December 2009
7) The jury formed from the cartoonists of the different countries will evaluate the sent cartoons in December. The results will be announced on 15 January.
8) The prize ceremony will take place in Holland in March 2010. (Place and date of this meeting are communicated at a later time).
The Prizes:
- First Prize: € 1,000, 00,
- Second Prize: € 750,00
- Third Prize: € 500,00
- Special Prize of “Semih Balcioglu”
- 10 Mentions
Preselector Jury Members: Erdogan Karayel, Hicabi Demirci, Oğuz Gürel, Hayati Boyacioglu, Ahmet Aykanat.
Jury Members:  Marlene Pohle, Massoud Shojai, Marcio Leite, Marian Avramescu, Vladimir Kazanevsky, Valeri Kurtu, Amorim, Julian Pena Pai, Raed Khalil, Willem Rasing, Seyran Caferli, Nezih Danyal, Eray Özbek, Firuz Kutal, Hüseyin Cakmak, Hicabi Demirci, Erdogan Karayel.

4.Uluslararası Don Quichotte Karikatür Yarışması 2009
“UYUM-DEĞİŞİM”
"Entegrasyon" kelimesinin sözlük anlamı; bütünleşme, kaynaşma, uyum sağlama anlamına gelir. "Asimilasyon" ise; değişim, benzeşmek veya kendine uydurmak anlamlarını içermektedir. Birbirinden ayrı gibi görünen bu kavramlar, özellikle göç ülkelerinde ayrılmaz bir bütünün parçaları gibidir. Biri, diğerinin de varlık nedenidir, aynı zamanda...
Günümüzde, göçmenler ne yaşadıkları topluma tam olarak uyum sağlayabilmekte, ne de kendi etnik kültürlerini özgürce yaşayabilmektedirler. Bir göçmenin yaşadığı topluma uyum sağlama sürecinde kendi kültüründen uzaklaşacak kadar asimile olması, yani yabancılaşması da mümkün olabilmektedir. Günümüzde bir çok ülkede bunun örneğini görebiliriz. Oysa, gerçek anlamda "entegrasyon", yabancı bir ülkede kendi kimliğini kaybetmeden, değişime uğramadan yaşayabilmektir. Kişinin etnik kökeni ne olursa olsun, yaşadığı toplum ona etnik kültürünü ve dilini koruma hakkını kesinlikle tanımalıdır. Aksi takdirde bir "asimilasyon" yani "zorunlu değişim" söz konusudur.
Toplumsal yaşamda "ideal birey", diğer kültürleri ve halkları da kucaklayandır. Hedefimiz; "uyum ve değişim" kavramlarını birbirine karıştırmayan, bireylere özgürce kültürlerini yaşatmalarını sağlayan toplumlardır. Karikatür yarışmamızın amacı, gerçek anlamda yaşama geçirilemeyen bu sentezi "karikatür" sanatıyla gerçekleştirerek, göç ülkelerine gerekli mesajları iletebilmektir.
YARIŞMA KOŞULLARI:
1) Yarışmaya sadece internet üzerinden katılabilinir.
2) Yarışmaya en fazla 3 karikatür gönderilebilir.
3) Yarışmaya katılacak karikatürlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış olması ve yayınlanmamış olması gerekmektedir. Aksi takdirde ödülün geri alınabilmesi söz konusu olabilecektir.
4) Karikatürler A3 boyutunda, 300 dpi ve jpeg formatında olacaktır. Siyah-beyaz veya renkli olabilir, her türlü boyama tekniği serbesttir.
5) Gelen karikatürler öncelikle (www.donquichotte.at) internet sitesinin "bugün" bölümünde sergilenecektir. Böylelikle kopya karikatürlerin veya şartnameye uymayan karikatürlerin elenerek, son zamanlarda oldukça sık yaşanan ödül krizlerinin önlenebileceğini düşünüyoruz.
6) Yarışmaya son katılım tarihi:01 Aralık 2009
7) Değişik ülke karikatürcülerinden oluşan seçici kurul, gelen karikatürleri Aralık ayında değerlendirecek, sonuçlar ise 15 Ocak tarihinde açıklanacaktır.
8) Ödül töreni Mart 2010'da Hollanda'da gerçekleşecektir. (Kesin tarih ve sergi salonunun yeri daha sonra açıklanacaktır.)
ÖDÜLLER
- Birincilik Ödülü:1000 Euro
- İkincilik Ödülü:750 Euro
- Üçüncülük Ödülü:500 Euro
- “Semih Balcıoğlu”Özel Ödülü
- Mansiyonlar (10 adet)
ÖN SEÇİCİ KURUL: Erdoğan Karayel, Hicabi Demirci, Oğuz Gürel, Hayati Boyacıoğlu, Ahmet Aykanat.
SEÇİCİ KURUL: Marlene Pohle, Massoud Shojai, Marcio Leite, Marian Avramescu, Vladimir Kazanevsky, Valeri Kurtu, Amorim, Julian Pena Pai, Raed Khalil, Wİllem Rasing, Seyran Caferli, Nezih Danyal, Eray Özbek, Firuz Kutal, Hüseyin Çakmak, Hicabi Demirci, Erdoğan Karayel. 

E-mail : donquichotte@donguichotte.at 

Detail for Click Here / Ayrıntılı bilgi için Tıklayınız...>>

18 Temmuz 2009 Cumartesi 22:27:00 / erdogan karayel

ismailkar e-mail

BACK Back-Geri Back-Geri GERI

 

KARCOMICS MAGAZINE Web Site Copyrighted 2000-2009© By Ismail Kar All right reserved.