KARCOMICS MAGAZINE Banner

 
 

Merhaba Karikatürcü Dostlar,Bugün ve Saat KARcomics Sitemize Hoşgeldiniz

 

ISMAILKARTOONS

Updated/Yenilenme :

Sık Kullanılanlara Ekleyiniz/Add Favorite

Cartoon Contests-Karikatur Yarismalari- Cartoon competition

28.Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması/TURKIYE-31 Temmuz 2008 

Bir Karikatür, Orijinal Karikatür,Mükemmel Karikatür...Türk mizahçılarının piri olan Nasreddin Hoca 1208-1285 yılları arasında Akşehir'de yaşamıştır. Medrese tahsili görüp kendini yetiştirmiştir. Tarihi kişiliği üzerine bilgimiz azdır, ama kuşaktan kuşağa üzerine söylenenlerden ve hikayelerden onun bir halk filozofu olduğunu anlıyoruz. Yoğun bir güldürü, o oranda da uyaran ve düşündüren bir yanı vardır Hoca'nın. Halkla o derece bütündür ki, mizah eseri yapmayıp doğrudan doğruya mizahın kendisini yaşamıştır. Toplumsal kişiliği büyük olan Hoca, halk mizahının yaratılmasında çekirdek olmuştur. Öyle ki onun karakteri çerçevesinde yüzyıllardır yeni yeni mizah hikayeleri üretilmiş, Hoca ve onun mizahı bugüne dek canlılığını sürdüregelmiştir.Karikatürcüler Derneği, mizahın yani gülen düşüncenin ve onun evrensel dili olan karikatürün, barışcıl ve hoşgörülü bir dünyanın kurulması yolunda gülmeyen düşünceye karşı etkin bir silah olduğu inancındadır. Bu amacı göz önünde bulunduran Karikatürcüler Derneği her yıl büyük halk mizah ustası Akşehirli Nasreddin Hoca'nın yaşayan anısına Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması düzenlemektedir.
Koşullar:
a) Yarışma bütün dünya karikatürcülerine açıktır.
b) Yarışmaya gönderilecek karikatürlerin yayınlanmış ya da yayınlanmamış olmaları aranmayacaktır. Ancak daha önce başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.
c) Yarışma konusu serbesttir.
d) Yarışmaya bir karikatür ile katılınabilir.
e) Gönderilecek karikatürlerin boyutları 30 x 40 cm'den büyük olmamalıdır. Karikatürler mutlaka orijinal olmalıdır.
f) Katılanlar eserlerinin arkasına büyük harflerle adını, soyadını, adresini, telefon numarasını, ülkesini yazmalıdır. Sanatçılar kısa özgeçmişlerini karikatürlerine eklemelidir.
g) Karikatürler en geç 31 Temmuz 2008 tarihine kadar verilen adrese ulaşmış olmalıdır.
h) Sonuçlar 11 Ağustos 2008 günü açıklanacaktır.
ı) Yarışmaya katılan tüm karikatürler Karikatürcüler Derneği tarafından İstanbul Karikatür ve Mizah Müzesi'nde saklanacaktır.
i) Yarışma karikatürleri bir albümde toplanacak,albüme girecek eserler ve sergilenmeye değer görülenler jüri tarafından seçilecektir. Eserleri sergilenenlere ve albümde yayınlananlara yarışma albümü gönderilecektir.
j) Yarışma karikatürleri ödül töreni sonrasında İstanbul'da, daha sonra Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Trabzon gibi Türkiye'nin büyük kentlerinde sergilenecektir.
k) Yarışmaya katılanlar bütün koşulları kabul etmiş sayılırlar.
Ödüller:
1-) BüyükÖdül: 3000$
2-) BaşarıÖdülleri: 4 adet başarı ödülü 750$
3-) Özel Ödüller: Çeşitli kuruluşların, dernek, gazete, sanat dergileri, sendika, ajans ve kişilerin koyacaklar› özel ödüller. 
Karikatürcüler Derneği özel ödülleri
Adres: 
8. Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması
Karikaturculer Dernegi,
Alemdar Caddesi,
Yerebatan Sarnici Cikisi
Sultanahmet 34122 Istanbul/TURKEY
Tel:: 0212.513 60 61 212 - 0212.519 90 21 Fax: 0212.527 26 18

Web:
http://www.karikaturculerdernegi.org     E-mail: info@karikaturculerdernegi.org 
Nasreddin Hodja, the master of Turkish humourists, lived in Aksehir between 1208-1285. He is partly medresse-educated (Muslim theological school), partly self-trained. Historical information on his life and personality is highly limited, but from what has travelled by word-of-mouth from generation to generation, we understand him to have been a significant folk philosopher, with a view on life as intensely amusing as it is stimulating and giving food for thought. He is so much at one with the people that perhaps it is truer to say he lived his works rather than created them. With a strong social personality, Nasreddin Hodja constitutes the nucleus of Turkish folk humour, with stories emanating from his personality being woven by the people around his character century after century, so that the humour of Hodja has reached our day as vigorous and as close to people’s heart as ever. 

The Association of Cartoonists maintains that in the struggle for a more tolerant and peaceful world, humour, in other words “the laughing thought” and its universal language, caricature is the most effective weapon against the thought that does not laugh. Bearing this aim in mind, the Association of Cartoonists is organizing each year the International Nasreddin Hodja Cartoon Contest to the living memory of Nasreddin Hodja, Turkish master of popular humour.
28th INTERNATIONAL NASREDDIN HODJA CARTOON CONTEST
“ One Cartoon , Original Cartoon, the Best Cartoon…”

THE CONDITIONS
a)The contest is open to all cartoonists all over the world. 
b) The cartoonists are free to participate with already published works as long as these works have not previously been awarded in any other contest. 
c) Choice of subject is free. 
d) The participants may send only one work. 
e) The dimensions of works should not exceed 30 x 40 cm and only originals are accepted. 
f) Name, surname, address, phone number and country of origin of the participant should be written on the back of his/her work. And also a short CV of the participant should be attached. 
g) The works must reach the organizing association not later than July 31, 2008. 
h) The results will be announced on August 11, 2008. i) The participating cartoons will be kept at the Cartoon and Humour Museum of Istanbul by the Association of Cartoonists. j) The participating cartoons will be put into an album. The cartoons for the album and the exhibition will be selected by a jury. The album will be sent to the cartoonists whose pieces of work are exhibited and published in the album. 
k) The participating works will be exhibited first in İstanbul, then the big cities of Turkey such as Ankara, Izmir, Adana and Antalya. 
l) Participants are considered to have accepted all the conditions.

The Prizes 
a) Grand Prize: 3.000 $ 
b) Honour Prizes: 4 Honour Prizes, each 750 $ 
c) Special Prizes: Special Prizes offered by various establishments, associations, newspapers, art magazines, syndicates and agencies 
Special Prizes of the Association of Cartoonists
Address: 28th International Nasreddin Hodja Cartoon Contest Karikaturculer Dernegi, Alemdar Caddesi, Yerebatan Sarnici Cikisi Sultanahmet 34122 Istanbul / TURKEY
Phone: +90 (212) 513 60 61 
Phone: +90 (212) 519 90 21 
Fax: +90 (212) 527 26 18
WEB: www.karikaturculerdernegi.org
E-mail: info@karikaturculerdernegi.org
LE 28ème CONCOURS INTERNATIONAL DE CARICATURE DE NASREDDIN HODJA
"Une caricature: originale et parfaite» 
LES CONDITIONS 
A) Le concours est ouvert à tous les dessinateurs du monde entier. 
B) Les caricaturistes sont libres de participer avec des œuvres déjà publiées, à condition que ces oeuvres n'ont pas déjà été lauréats d’autre prix. 
C) Le choix du thème est libre. 
D) Les participants ne peuvent envoyer qu'une seule œuvre. 
E) Les dimensions des œuvres ne peuvent pas dépasser 30 x 40 cm et seulement les oeuvres originales seront acceptées. 
F) Prénom, nom, adresse, numéro de téléphone et le pays d'origine du participant doivent être indiqués derrière son oeuvre. Et aussi un court CV du participant doit être envoyé. 
G) Les œuvres doivent être reçues par l'association organisatrice avant le 31 Juillet 2008. 
H) Les résultats seront annoncés le 11 Août 2008. 
I) Les oeuvres participantes seront gardées au Musée de Caricature et d’Humour d’Istanbul par l’Association desCaricaturistes. J) Les oeuvres participantes seront mises en un album. Les oeuvres pour l'album et l'exposition seront sélectionnées par un jury. L'album sera envoyé aux caricaturistes dont l’oeuvre est exposée et publiée dans l'album. 
K) Les œuvres participantes seront exposées d'abord à İstanbul, puis aux grandes villes de Turquie comme Ankara, Izmir, Adana et Antalya. 
L) Il est supposé que chaque participant a accepté toutes ces conditions. 
Les Prix 
A) Grand Prix: 3,000 $ 
B) Prix d'honneur: 4 prix d'honneur chacun étant 750 $ C) Prix spéciaux: Prix spéciaux offerts par de différents établissements, associations, journaux, magazines d'art, syndicats et organismes. 
Prix spéciaux de l'Association des Caricaturistes
Adresse: Nasreddin Hodja 28th International Cartoon Contest Karikaturculer Dernegi, Alemdar Caddesi, Yerebatan Sarnici Cikisi Sultanahmet 34122 Istanbul / TURQUIE 
Téléphone: +90 (212) 513 60 61 
Téléphone: +90 (212) 519 90 21 
Fax: +90 (212) 527 26 18 
WEB: www.karikaturculerdernegi.org 
E-mail: info@karikaturculerdernegi.org
Der Meister der türkischen Humoristen Nasreddin Hodscha lebte zwischen 1208-1285 in Akşehir. Er studierte an der Medrese (Theologieschule) und bildete sich selbst weiter. Wir besitzen sehr wenig historische Informationen über sein Leben und seine Persönlichkeit. Durch die von Mund zu Mund über viele Generationen weitergegeben Geschichten über ihn, wissen wir, dass er ein Volksphilosoph war. Die Anekdoten Nasreddin Hodschas sind sehr amüsant, doch sie regen auch zum Denken an. Er war eins mit dem Volk, so dass er seine Werke und somit den Humor selbst erlebte. Hodscha bildet den Kern des türkischen Volkshumors. Viele beliebte Anekdoten und Witze werden seit Jahrhunderten Nasreddin Hodscha zugeschrieben.

Der Karikaturisten Verein ist davon überzeugt, dass Toleranz und Frieden auf der Welt durch Humor erreicht werden können und Humor eine effektive Waffe gegen den “nicht lachenden Gedanken” ist. In diesem Sinne veranstaltet der Karikaturisten Verein jedes Jahr zum Gedenken an den berühmten Volkshumoristen Nasreddin Hodscha den Internationalen Nasreddin Hodscha Karikaturenwettbewerb.

Preise
Großer Preis 3000 $
Erfolgspreise (4 Erfolgspreise) 750 $

Sonderpreise
Preise, die von verschiedenen Institutionen, Vereinen, Zeitungen, Kunst-Zeitschriften, Gewerkschaften und Agenturen vergeben werden.

Teilnahmebedingungen
a)
 Teilnehmen können alle Karikaturisten aus der Welt.
b) Die Karikaturisten können sowohl mit ihren veröffentlichten als auch nicht veröffentlichten Werken teilnehmen. Dabei muss es sich um ein Werk handeln, mit dem der Karikaturist zuvor keinen Preis gewonnen hat.
c) Das Thema des Wettbewerbs ist offen.
d) Jeder Teilnehmer soll mit einer Karikatur teilnehmen.
e) Die Wettbewerbskarikaturen sollen nicht größer als 30x40 cm sein. Teilnahme ist nur mit originalen Werken möglich. 
f) Auf der Rückseite der Karikatur müssen mit großen Buchstaben Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer und Land des Teilnehmers angegeben sein. Ein kurzer Lebenslauf ist erforderlich.
g) Die Karikaturen müssen spätestens bis zum 31. Juli 2008 eingetroffen sein.
h) Die Gewinner werden am 11. August 2008 veröffentlicht.
i) Der Karikaturisten Verein wird alle Karikaturen im İstanbuler Karikatur und Humor Museum aufbewahren.
j) Ein Katalog mit den von der Jury ausgewählten Wettbewerbskarikaturen wird herausgegeben. Karikaturisten, deren Werke ausgestellt und im Katalog veröffentlicht werden, erhalten einen Wettbewerbskatalog.
k) Die Wettbewerbskarikaturen werden nach der Preisverleihungszeremonie in İstanbul und später in türkischen Großstädten wie Ankara, Izmir, Adana, Antalya und Trabzon ausgestellt.
l) Die Teilnahme an dem Wettbewerb gilt zugleich als Anerkennung dieser Teilnahmenbedingungen.

ismailkar e-mail

BACK Back-Geri Back-Geri GERI

 

KARCOMICS MAGAZINE Web Site Copyrighted 2000-2008© By Ismail Kar All right reserved.