KARCOMICS MAGAZINE Banner

 
 

Merhaba Karikatürcü Dostlar,Bugün ve Saat KARcomics Sitemize Hoşgeldiniz

 

ISMAILKARTOONS

Updated/Yenilenme :

Sık Kullanılanlara Ekleyiniz/Add Favorite

Cartoon Contests-Karikatur Yarismalari- Cartoon competition

 2nci Uluslararası Manisa Mesir Karikatür Yarışması/TÜRKİYE 02 Şubat 2009 

“YARINLARIMIZ = ÇOCUKLARIMIZ" 
Birleşmiş Milletler Örgütü 2009 u “Dünya Çocuk Yılı” ilan etti. Biz de, bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Uluslararası Manisa-Mesir Karikatür Yarışması’nda bu düşünceye destek olmak istiyoruz.
Evet, çocuklarımız, bizim yarınlarımızdır.
Onlara neler bırakacağız? Bizim çocukluğumuzda olmayan süper ayakkabılar,her işe yarayan cep telefonları,renkli dev televizyonlar, üç boyutlu sinema, Harry Potter masalları, bütün bir bilgisayar teknolojisi ve internet, uzay rüyaları, … Bunlar az şey değil; ama, beslenme, barınma, can güvenliği, sağlık hizmetleri, eğitim? Bütün bu alanlarda çocuklarımıza reva görülen olumsuz hatta korkunç şeyler o kadar çok ki saymakla bitmez… 
Bu çocuklardan bazıları, yarının saygın yöneticileri, büyük bilim adamları, dahi sanatçıları ve süper sporcuları olacaklar. Ne yazık ki yanlış,kötü ve çirkin işleri yapanlar da onların arasından çıkacak. 
Bu yolları açacak olanlar ise, bizleriz.
Onlara, yarına güven duygusu, yüksek manevi değerler ve barış dolu komşuluk ilişkileri bırakalım.
Haydi sevgili karikatürcüler, umutlu yarınlarımız ve mutlu çocuklarımız için…
Bülent KAR
Manisa Belediye Başkanı

KATILIM ŞARTLARI 
» Yarışma,Profesyonel, amatör bütün dünya karikatürcülerine açıktır.
» Karikatürler, önceden ödül almamış ve sanatçının özgün fikri üzerine kurulu olmalıdır. Jürinin aynı ya da benzer saydığı, veya bir başka karikatürcüye ait olduğunu bildiği karikatürler değerlendirilmeyecek tir. Her tür olası tartışmalar ve çalıntılık iddialarının sorumlusu katılımcı olacaktır.
» Katılım, yalnızca internet yolu ile olacaktır. Dolayısı ile, sayısal eserler de kabul edilecektir
» Sanatçılar, en çok 2(İKİ) eserle katılabilirler. Aksi halde tümü değerlendirme dışı bırakılacaktır . 
Eserlerin özellikleri 
» En az A4 (210 X 297 mm ) , En çok A3 ( 297 X 420 mm ) , JPEG formatında, 300 dpi çözünürlükte ve en fazla 3 MB lık dosyalar halinde yollanacaktır.
» Her eser ayrı bir e-posta ile yollanacak, ve her birine sanatçının adı, soyadı, telefon numarası ile bir yaşam öyküsü (en çok 350 harf) eklenecektir.
» Sanatçılar, karikatür ve yaşam öyküsü dosyalarını, kendi adları ile adlandıracaklardı r
Örnek : Semih Berker-1 (veya 2).jpg ve Semih Berker.doc
» Yurtiçinden katılan, 18 yaşından genç sanatçılar, ayrıca yaşlarını da eklemelidirler. *Örnek: Semih Berker-1(17) gibi. Bu yaş grubu için, özel “Gençlik” ödülü verilecektir.
» Eserlerin sayısal olarak gönderileceği adres:  cartoon@manisa. bel.tr    
» Son katılım: Eserler, en geç 02 Şubat 2009 Pazartesi günü, öğleyin saat 12.00 ye kadar yukarıdaki adrese ulaşmış olmalıdır.
» Katılan eser sayısı çok fazla olur ise, seçici kurulun Türkiye’deki üyeleri, asil kurulun toplanmasından önce bir ön eleme yapabilirler. Yabancı Jüri üyelerinden arzu eden olursa, diğer eserlere de bakabilecek ve seçtiklerini ekleyebilecektir. 
» Secici kurul, 09 Şubat 2009 Pazartesi günü toplanacak ve uygun görülen eserler aynı gün duyurularak, internette yayınlanacaktı r. Sonuç 20 Şubat 2009 da kesinleşecektir. Kurulun kararına başkaca itiraz edilemez.
» Ödül dağıtımı ve seçilmiş eserlerden oluşan sergi açılışı 18 Mart 2008 tarihinde Manisa’da yapılacaktır.
» Yarışmaya katılan tüm eserlerin yayımlanma hakkı sadece Manisa Belediyesine ait olacaktır. 
» Bir albüm hazırlanacak ve içinde yer alan sanatçılara birer adet yollanacaktır.
» Katılan sanatçılar, yukarıdaki şartları kendiliğinden kabul etmiş sayılırlar. 
SEÇİCİ KURUL:
Tonguç Yaşar : Karikatürcü – Türkiye,
Natasa S.Kostovska : Karikatürcü – Makedonya,
Grzegorz Szumowski : Karikatürcü – Polonya ,
Massoud Shojai Tabatabai : Karikatürcü – İran ,
Eray Özbek : Karikatürcü – Türkiye , 
Cem Koç : Karikatürcü – Türkiye , 
Ödüller :
Birincilik Ödülü : 2500 €
İkincilik Ödülü : 1750 €
Üçüncülük Ödülü : 1000 € 

the 2nd INTERNATIONAL MANISA-MESIR CARTOON CONTEST/TURKEY 2 February 2009

“OUR FUTURE = OUR CHILDREN”
The UNO has announced the year 2009 to be celebrated as the “World Children’s Year”. We also would like to contribute to this concept by organizing the 2nd International Manisa-Mesir Cartoon Contest.
Well, children are our future. What are we going to leave them? Super shoes that did not exist in our childhood, multifunctional cellular phones, giant colorful TVs, 3D cinema, Harry Potter tales, the whole computer technology and the Internet, space dreams… Those things are not few, but what about nutrition, shelter, security, health services, education? The negative or even horrible things in each of those fields are so many that they stick to my throat…
Some of these children are going to be tomorrow’s respected governors, great scientists, art geniuses and super sports people. Unfortunately the ones who do the wrong, bad and ugly things are going to be raised among them, as well. And we are the ones to show them the way. Let’s leave them confidence in future, high moral values and peaceful relationships with neighbors. 
So come on dear cartoonists, for our hopeful future and happy children…
Bülent KAR
Mayor of Mani

Ø This contest is open to professional and amateur cartoonists from all over the world.
Ø The cartoons may not have been previously awarded and must be based on the original idea of the artist. Cartoons that are deemed by the jury to be the same or closely similar to that known to be the work of another cartoonist will not be judged. Discussions and probable claims according all sorts of plagiarism are at the expense of the participant.
Ø The participation will be only by internet. Consequently, digital artworks will be also accepted. 
Ø The artists shall not present more than 2(TWO) works. Otherwise, all of them will not be judged.
The properties of the works : 
Ø Minimum A4 (210 X 297 mm ), Maximum A3 (297 X 420 mm ), in JPEG format with 300 dpi resolution. Maximum: 3 MB. 
Ø A separate e-mail for each work. The full name, address, telephone number of the artist is to be stated on the each mail with a brief CV (max.350 characters). 
Ø The artists will call these cartoons and CV files with their own names. 
*For example: Semih Berker-1 (or 2).jpg and Semih Berker.doc
Ø The young domestic cartoonists under 18 years must add their ages also.
*For example: Semih Berker-1(17). For this category, there is a special “youth” prize.
Ø Address to send submissions in digital form: cartoon@manisa. bel.tr 
Ø The deadline: Entries to reach the organizers by January, 02th of February 2009, Monday,12.00 am midday.
Ø If the number of the participating cartoons will be very much; the members of the jury in Turkey will do a primary election before the meeting of the jury. If a foreign juror wants to see other works, he/she can look at them and can add his/her selections.
Ø Jury will meet on February 9th, 2009 and on the same day, the winner cartoons will be declared and will be published in internet. The results will become definite in the 20th of February 2008. Other contradictions to decisions of the jury are not allowed.
Ø Prize giving ceremony will take place and the exhibition of the selected works will open March 18th, 2009 in Manisa.
Ø Municipality of Manisa hold the right to publish the cartoons submitted to the contest in any form.
Ø A catalogue will be published and one copy will be supplied to each artist whose work has been selected for this catalogue.
Ø Artists submitting cartoons will automatically agree to abide by the above rules.
JURY:
Tonguç Yaşar : Cartoonist from Turkey ,
Natasa S.Kostovska : Cartoonist from Macedonia ,
Grzegorz Szumowski : Cartoonist from Karikatürcü – Poland ,
Massoud Shojai Tabatabai : Cartoonist from Karikatürcü – Iran ,
Eray Özbek : Cartoonist from Turkey , 
Cem Koç : Cartoonist from Turkey , 
Prizes will be awarded as follows:
First Prize : 2500 €
Second Prize : 1750 €
Third Prize : 1000 €

haber:karder izmir <karderizmir@hotmail.com> 

ismailkar e-mail

BACK Back-Geri Back-Geri GERI

 

KARCOMICS MAGAZINE Web Site Copyrighted 2000-2008© By Ismail Kar All right reserved.