KARCOMICS MAGAZINE Banner

 

Nasreddin Hoca İstanbul’da… 

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Kültür Müdürlüğü'nün düzenlediği, Kültür A.Ş.’nin uyguladığı; “Doğumunun 800. Yılında Nasreddin Hoca Sempozyumu” ve akabinde düzenlenecek olan “Nasreddin Hoca Karikatürleri Sergisi” 24 Ekim 2008 Cuma günü başlayacak.

 
 

Halk dilinde, duygu ve inceliği içeren, gülmece türünün öncüsü, Türk halk bilgesi Nasreddin Hoca’nın 800. doğum yıl dönümünü anmak ve bu büyük halk bilgesini halkımızın belleğinde canlı tutmak adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Kültür Müdürlüğü birbiri ardına iki etkinlik düzenliyor.
Etkinliklerden ilki 24-25 Ekim 2008 tarihlerinde Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. “Doğumunun 800. Yılında Nasreddin Hoca Sempozyumu”na Prof. Dr. Ali Berat Alptekin, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Prof. Dr. Fikret Türkmen, M. Sabri Koz gibi alanının uzmanı konuşmacılar katılacak.
Sempozyumun sona ermesinin hemen ardından yine Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde 25 Ekim 2008 ila 30 Ekim 2008 tarihleri arasında “Nasreddin Hoca Karikatürleri Sergisi” düzenlenecek. Sergide Karikatürcüler Derneği’nin düzenlemiş olduğu Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması’nda derece almış karikatürler sergilenecek.
Etkinliklerin programları ise şöyle:
-Doğumunun 800. Yılında Nasreddin Hoca Sempozyumu Yer: Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi
-24 Ekim 2008 (Cuma)09.30-10.00 Açılış Konuşmaları
-10.00-12.00 (Birinci Oturum)Oturum Başkanlarım Prof. Dr. Semih Tezcan – Dr. Mustafa Duman
-10.00-10.15 Dr. Gülin Öğüt Eker: “Kültürel Bellek ve Nasreddin Hoca”
-10.15-10.30 Prof. Dr. Metin Ekici: “Nasreddin Hoca Fıkralarındaki Nasreddin Hocalar›”
-10.45-11.00 Yusuf Çotuksöken:“Nasreddin Hoca Fıkralarında Traji-komik Boyut”
-11.00-11.15 Doç. Dr. Şeref Boyraz: “Nasreddin Hoca Fıkralarına Göre Türk Kimliğini Oluşturan Temel Nitelikler”
-11.15-11.30 Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Emeksiz:“Nasrettin Hoca Fıkraları Örneğinde Folklorik Türler Arası İlişkiler”
-11.30-12.00 (Tartışma)
-14.00-15.30 (İkinci oturum)Oturum Başkanları Prof. Dr. Saim Sakaoğlu – Nail Tan
-14.00-14.15 Doç. Dr. Nebi Özdemir:“Nasreddin Hoca ve Eleştirel Düşünce”
-14.45-15.00 Salih Taner Serin:“800 Yılın Son 49 Yılı”
-15.15-15.30 Yrd. Doç. Dr. Bekir Şişman:“Nasreddin Hoca Fıkralarındaki Şahısların Sosyal Statülerine Göre Sınıflandırılması ve Değerlendirilmesi”
-15.30-15.45 Yrd. Doç. Dr. Ebru Şenocak:“Nasreddin Hoca Fıkralarında Geleneğin Dirilişi”
-15.45-16.00 (Tartışma)
-16.30-18.00 (Üçüncü oturum)Oturum Başkanları Prof. Dr. Fikret Türkmen- Salih Taner Serin
-16.30-16.45 Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin: “Kaynaklarda Nasreddin Hoca”
-16.45-17.00 Dr. Yaşar Kalafat:“Eski Türk İnançları İtibariyle Nasreddin Hoca”
-17.00-17.15 Yrd. Doç. Dr. Doğan Kaya:“Nasreddin Hoca Saf Birisi miydi?”
-17.15-17.30 Prof. Dr. Ali Duymaz:“Fıkraların Birden Fazla Tipe Bağlanma Nedenleri: Nasreddin Hoca ve Bektaşi Örneği”
-17.45-18.00 Doç. Dr. Muharrem Kaya:“Nasreddin Hoca’nın Fıkralarında İroni”
-18.00-18.15 Hayrettin İvgin:“Nasreddin Hoca Fıkralarıyla İlişkili Karakuş Kadı Fıkraları”
-18.15-18.30 (Tartışma)
-25 Ekim 2008 (Cumartesi)
-09.00-10.15 (Dördüncü oturum)Oturum Başkanları:Prof. Dr. Esma Şimşek – Yrd. Doç. Dr. Ebru Şenocak
-09.00-09.15 Prof. Dr. Saim Sakaoğlu:“Nasreddin Hoca Üst Tip midir, Yoksa Tipler Karışımı mıdır?”
-09.15-09.30 Nail Tan:“Ragıp Şevki Yeşim’in Dünyayı Güldüren Adam Romanına İlişkin Değerlendirmeler”
-09.30-09.45 Prof. Dr. Fikret Türkmen:“Gülme Teorileri ve Nasreddin Hoca Fıkralarının Yorumu”
-09.45-10.00 (Tartışma)
-10.15-12.30 (Beşinci oturum)Oturum Başkanları:Prof. Dr. Erman Artun – Hayrettin İvgin
-10.15-10.30 Prof. Dr. Semih Tezcan:“Nasreddin Hoca Fıkralarının İşlevi”
-10.30-10.45 Prof. Dr. Esma Şimşek:“Nasreddin Hoca Gözüyle Kadına Bakış”
-10.45-11.00 Dr. Mustafa Duman:“Halkın Kahramanı Nasreddin Hoca Timur’a Karşı”
-11.00-11.15 Prof. Dr. Ali Berat Alptekin:“Doğu Türklerinin Nasreddin Hocası Mitolojik Bir Kahraman mıdır?”
-11.15-11.30 Ar. Gör. Ferhat Aslan:“Elektronik Kültür Ortamında Yeniden Oluşturulan Nasreddin Hoca Fıkraları”
-11.30-12.00 (Tartışma)
-14.00-16.00 (Altıncı oturum) Oturum Başkanları:Prof. Dr. Ali Berat Alptekin – Yard. Doç. Dr. Abdulkadir Emeksiz
-14.00-14.15 Prof. Dr. Erman Artun:“Çukurova Fıkra Söyleme Geleneğinde Nasreddin Hoca Etkisi”
-14.15-14.30 Yrd. Doç. Dr. Bahriye Çeri – İlhan Alemdar:“Yunanca Nasreddin Hoca Kitapları ve Stelyos Mayopulos”
-14.30-14.45 Prof. Dr. İsmail Görkem:“Nasreddin Hoca Olgusunun Algılanması ve Anlamlandırılması Üzerine”
-14.45-15.00 M. Sabri Koz“Nasreddin Hoca Fıkralarından Gerçeğe Uygun Bir ‘Nasreddin Hoca Biyografisi’ Çıkarılabilir mi?”
-15.00-15.15 (Tartışma)
-15.30-16.00 (Değerlendirme ve kapanış konuşmaları)
-Nasreddin Hoca Karikatürleri Sergisi Yer: Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi 25 Ekim 2008 (Cumartesi)16.30 Açılış ve Kokteyl

 

Kaynak:IBB 

ana sayfa   

  home

ismailkar e-mail

KARCOMICS MAGAZINE Web Site Copyrighted 2000-2008© By Ismail Kar All right reserved.